Ứng dụng và thực hành quẻ Dịch bài thứ 2

Chủ nhật , 10/08/2014, 19:20 GMT+7
     
Bước 1: Ghi dữ liệu 4 cấp độ thời gian sinh đối tượng
 
Trước hết ta xác định giới hạn thời gian của tháng Tiết khí. Năm 2011, tháng 9 Tiết khí được tính từ ngày 12/9 âm (ngày Hàn lộ 12/9) đến ngày 12/10 âm (giáp kề ngày Lập Đông). Vậy ngày xem là ngày 11 của tháng 9 Tiết khí chứ không phải của tháng 10 âm, vậy tháng xem là tháng 9. Từ đây ta có dữ liệu xem của bài 1 như sau:
- Năm Mão: trị số 4
- Tháng xem: trị số 9
- Ngày xem: trị số 11
- Giờ xem : trị số 6
 
Bước 2: Tìm Nội quái và Ngoại quái - Lập quẻ:
 
- Nội quái: (4+9+11+6): 8 = 30 : 8 = 3 dư 6; 6 là Càn.
- Ngoại quái: (4+9+11 ): 8= 24: 8 = 9 không dư. Vậy Ngoại quái là Cấn 8
- Lập quẻ: đặt Ngoại trên Nội (Ngoại/Nội), gọi tên Ngoại trước tên Nội sau: ta có quẻ: Càn/ Cấn = 7/8, tên quẻ Càn Thiên/ Cấn Sơn hay Thiên Sơn Độn, quẻ số 33 (để dễ gọi hơn khi mới làm quen tên quẻ, ta tra bảng 64 mô hình dự báo / chương 5, vần Thiên Sơn)
 
Bước 3: lập đồ hình hướng không gian Trái đất của quẻ.
 
Đồ hình hướng không gian Trái đất Thiên Sơn Độn:

ĐÔNG NAM

TỐN : MỘC

4. PHONG

NAM

LY : HỎA

9

TÂY NAM,

KHÔN : THỔ

2. ĐỊA- NỘI

ĐÔNG

CHẤN : MỘC

 3. LÔI

ĐỐI TƯỢNG VÀ

THỜI GIAN XEM :

6/8

TÂY - NGOẠI

ĐOÀI : KIM

7 - TRẠCH

ĐÔNG BẮC

 CẤN : THỔ

8. SƠN. NÔI.

BẮC

KHẢM

1. THỦY

TÂY BẮC

CÀN : KIM

6. THIÊN NGOẠI 

Bước 4: tra quẻ tìm được trong bảng 64 quẻ, tìm giải đoán
 
33. Mô hình dự báo hay quẻ Thiên Sơn Độn
 
Dich kinh, boi kinh dich, que kinh, chu dich, chu dich la gi, que dich, kinh dich hoc, 64 que dich
 
Khi dự báo gặp mô hình dự báo này, cho biết: không nên tham gia vào các việc cho dù có lợi trước mắt mà cần ẩn mình đi. Các việc nhỏ, khi tiến hành cũng cần hết sức thận trọng, không chủ quan.
Bình giải: qua lời quẻ, khi gặp gỡ, bản thân mình nói ít, thái độ cần ẩn nhẫn, đối tượng nói sao thì nghe vậy, không tranh luận.
 
Bước 5: dự báo qua hào dộng và kết quả qua Dung và Thể:
 
Hào động: (4+9+11+6): 6 = 30: 6 = 5 không dư , vậy hào 6 (của quái Càn thuộc quẻ Độn) động, là Dương biến thành hào Âm thành quái Đoài Kim Dụng, quái Cấn là Thể; lúc này quẻ Thiên Sơn Độn biến thành quẻ Trạch Sơn Hàm.
31. Mô hình dự báo hay quẻ biến Trạch Sơn Hàm
 
Dich kinh, boi kinh dich, que kinh, chu dich, chu dich la gi, que dich, kinh dich hoc, 64 que dich
 
Khi dự báo, gặp TTKG này cho thấy, nếu đôi bên (hoặc đối tác) mà đồng cảm với nhau thì mọi việc đều thuận lợi.
Đồ hình hướng không gian Trái đất Trạch Sơn Hàm:

ĐÔNG NAM

TỐN : MỘC

4. PHONG

NAM

LY : HỎA

9

TÂY NAM

KHÔN : THỔ

2. ĐỊA- NỘI

ĐÔNG

CHẤN : MỘC

3. LÔI

ĐỐI TƯỢNG

VÀ THỜI GIAN

XEM: 7/8

TÂY - NGOẠI

ĐOÀI : KIM

7. TRẠCH NGOẠI

ĐÔNG BẮC

CẤN : THỔ

8. SƠN. NỘI.

BẮC

KHẢM

1. THỦY

TÂY BẮC

CÀN : KIM

6. THIÊN

Đến đây ta dự luận hai tình huống: tình huống hiện đang diễn ra được xem qua hào động và kết quả sẽ xảy ra qua Thê và ứng.
a. Thứ nhất: thực trạng hiện đang diễn ra qua hào động:
Tra tìm hào 6 quẻ Độn động, ta có lời giải:
“Nếu hào 6 động: cho biết càng tránh xa sự việc, quyền lợi đang thấy, đang có càng tốt. Nếu không sẽ gặp sai lầm.
Cũng cho biết: cần thể hiện nhân cách đạo đức và tài trí của bản thân song phải thận trọng thì mới thành đạt. Chỉ có nỗ lực mới thành đạt. Tháng 7 và tháng 8 là điều kiện thuận lợi cho mọi việc.”
Như vậy, thực trạng trước cuộc hẹn gặp của người này là đang mưu tính những môi lợi nào đó nên tìm người giúp đỡ, họ dễ mắc sai lầm nếu không từ bỏ mối lợi đang muốn có và đã có.
b. Thứ hai qua Dụng Và Thể: hào 6 động nên quái Đoài Kim quẻ Hàm là Dụng, quái Cấn Thổ là Thể. Vậy Thể sinh Dụng. Theo Thể Dụng tổng quyết, thì cuộc gặp này có thể không diễn ra, hoặc có gặp thì cũng vô ích, không đi đến đâu cả.
Kết luận: dừng cuộc hẹn, nếu muốn chờ thời gian sau, nhất là vào tháng 7 và tháng 8 âm hãy tiến hành gặp gỡ.
Nguồn: Quang Tuệ
Dich kinh boi kinh dich que kinh chu dich chu dich la gi que dich kinh dich hoc 64 que dich