Thiên ất quý nhân

Chủ nhật , 20/07/2014, 10:24 GMT+7
     

>> Khôi canh quý nhân là gì?

>> Đức tú quý nhân là gì?

>> Quốc ấn quý nhân là gì
 

Trong mệnh số xuất hiện Thiên ất quý nhân thì dễ nhận được sự giúp đỡ  của người khác, khi rơi vào cảnh nguy nan cũng có thể được giải cứu, gặp hung hóa cát. 

Thiên Ất quý nhân là người hay giúp đỡ người khác, trong mệnh gặp nó thì gặp hung hóa cát. Thiên Ất quý nhân hiền hòa, nơi ngài đến tất cả hung sát đều lẩn tránh. Thiên Ất quý nhân tay cầm Ngọc hành, quản lý các sự việc về số hóa cõi trời.

Thiên Ất thuộc Tử vi viên tức là ngôi sao gần sao Bắc cực, phó tá Thiên Hoàng đại đế, hạ du ba sao Nhật Nguyệt Tinh. Thiên Ất qúy nhân là thần may mắn nhất trong mệnh, địa vị trong thần sát giống như địa vị quân vương trong nhân gian.

Thiên Ất quý nhân trong mệnh chủ phú quý hưng vượng, công danh sớm thành, quan lộc dễ tiến. 

Thiên Ất quý nhân khẩu quyết:

Giáp Mậu tinh Ngưu Dương,

Ất Kỷ thục hầu hương

Bính Đinh trư kê vị,

Nhâm Quý thổ xà tàng

Canh Tân phùng hổ mã,

Thử thị quý nhân phương.

Cách tính Thiên Ất quý nhân: Lấy nhật can trong bát tự làm chủ, tra Địa chi trong tứ trụ, nếu phù hợp Thiên Ất quý nhân khẩu quyết thì có thể xác định. Ví dụ như Tứ trụ là Ất Dậu, Giáp Thân, Bính Thìn, Giáp Ngọ, tra theo "Bính Đinh trư kê vị" thì Bính gặp niên chi Dậu là quý nhân.

 

Nguồn: Thiệu Vĩ Hoa
Bat tu xem bat tu tu binh xem tu binh xem van menh xem tu tru xem tuong lai cua minh