Hóa giải khi hướng cửa chính sai phong thủy

Thứ hai , 18/08/2014, 17:46 GMT+7
     

>> Tính chất của từng hướng ở

Phong thủy cho rằng, có thể hóa giải điều đó bằng hai cách:

Một là mở thêm cửa cho nhà, hoặc là dùng màu sắc theo Ngũ hành của cửa tương hợp với mệnh hướng.

Việc mở thêm cửa cho nhà là việc làm phức tạp, nhưng nếu có điều kiện thì nên tiến hành. Khi mở thêm cửa, cần chọn đúng mệnh hướng của chủ nhà mà sửa chữa.

Cách thứ hai: dùng màu sắc Ngũ hành theo quy luật tương sinh, tương khắc để hóa giải có thuận tiện và nhanh chóng hơn.

Về Ngũ hành của màu sắc:

NGŨ HÀNH MÀU SẮC SINH KHẮC
Hỏa đỏ, tím nâu, vàng trắng, vàng sẫm
Thổ nâu, vàng trắng, vàng sẫm lam, xám
Kim trắng, vàng sẫm lam, xám xanh, lục
Thủy lam, xám xanh, lục xanh, lục
Mộc xanh, lục đỏ, tím Nâu, vàng

1.  Người mệnh hưởng theo nhóm nhà Đông tứ Trạch lại mở cửa theo hướng Tây tứ Trạch:

Trường hợp cửa chính quay ra hướng Tây và Tây Bắc:

* Như người mệnh hướng Khảm Thủy (Bắc) và Chấn Đông, Tốn Đông Nam đều Ngũ hành Mộc thì dán ở cánh cửa ra vào phía ngoài màu xanh lam hay màu xám. Nếu tăng thêm sinh khí, đặt thảm màu xanh lam hay màu xám ở giữa lối ra vào phía trong cửa chính.

* Người mệnh hướng Ly Hỏa (Nam) thì dán trên cánh cửa chính phía ngoài màu đỏ hoặc tím. Nếu tăng thêm sinh khí thì đặt thêm tấm thảm màu đỏ hay tím giữa lôi ra vào phía trong cửa chính.

Trường hợp cửa chính quay ra hướng Tây Nam và hướng Đông Bắc:

* Người mệnh hướng Thủy (Bắc) cần dán trên cánh cửa phía ngoài màu trắng hoặc vàng thẫm đế hóa giải. Để tăng thêm sinh khí, cần trải giữa lối ra vào cửa chính phía trong nhà tấm thảm màu trắng hoặc vàng thẫm.

* Người mệnh hướng Mộc (Đông, Đông Nam) và Hỏa (Nam) cần dán trên cánh cửa phía ngoài màu xanh hoặc lục để hóa giải. Để tăng thêm sinh khí, cần trải giữa lối ra vào cửa chính phía trong nhà tấm thảm màu xanh hoặc lục.

2.  Người mệnh hướng theo nhóm nhà Tây tứ Trạch lại mở cửa theo hướng Đông tứ Trạch:

Trường hợp cửa chính quay ra hướng Đông hoặc Đông Nam:

* Như người mệnh hướng Khôn và Cấn (như Tây Nam, Đông Bắc) đều Ngũ hành Mộc thì dán ở cánh cửa ra vào phía ngoài màu hồng hoặc tím. Nếu tăng thêm sinh khí, đặt thảm màu hồng hoặc tím ở giữa lối ra vào phía trong cửa chính.

* Người mệnh hướng Đoài và Càn (như Tây và Tây Bắc) đều Ngũ hành Kim thì dán trên cánh cửa chính phía ngoài màu trắng hoặc vàng sẫm. Nếu tăng thêm sinh khí thì đặt thêm tấm thảm màu trắng hay vàng sẫm giữa lối ra vào phía trong cửa chính.

Trường hợp cửa chính quay ra hướng Nam bị gặp tà khí Hỏa, người mệnh hướng Thổ và Kim cần dán trên cánh cửa phía ngoài màu nâu hay vàng để hóa giải. Để tăng thêm sinh khí nên đặt giữa lối ra vào phía trong cửa chính tấm thảm màu nâu hoặc vàng.

Trường hợp cửa chính quay ra hướng Bắc bị gặp tà khí Thủy, người mệnh hướng Thổ và Kim cũng cần dán trên cánh cửa phía ngoài màu nâu hay vàng để hóa giải. Để tăng thêm sinh khí nên đặt giữa lối ra vào phía trong cửa chính tấm thảm màu nâu hoặc vàng.

Nguồn: Quang Tuệ
xem phong thuy huong phong thuy phong thuy hoc coi phong thuy phong thuy nha dep