Làm bùa gối cho bạn trai

Thứ năm , 03/07/2014, 05:44 GMT+7
     

Trước tiên, cần phải chuẩn bị hồ dán, gạt tàn, bật lửa, bút bi, giấy trắng, một sợi tóc của người đó (tấm ảnh cũng có thể được). Lấy bút đen vẽ lên trên tờ giây trắng hình chiếc gối của xác ướp mà mình tưởng tượng ra, có thể vẽ một cách tuỳ ý, nhưng không nên trông quá ghê rợn. Sau đó dán tóc hoặc tấm ảnh lên trên hình chiếc gối rồi bắt đầu cầu khấn câu thần chú: " hồn của anh luôn ở bên tôi, bất cứ ai cũng không thể cướp đoạt. Lời ước hẹn của thần mặt trời xin hãy khắc ghi". Sau khi đọc xong, gấp tờ giấy lại, đốt nó thành tro vào chiếc gạt tàn, rồi đem tro rải lên trên đất gần nhà người bạn trai.

Chú ý: khi rải tro cần phải quan sát chiều gió trước, nếu như để tàn tro rơi lên người mình thì sẽ không được. Tương truyền pháp thuật này rất linh nghiệm, chỉ cần làm đúng quy tắc, thì người ấy sẽ luôn ở bên cạnh bạn.

Nguồn: Thiệu Vĩ Hoa
chuyen van doi doi doidoi chuyen doi van menh xem van menh cai tao van menh