Dựa vào sao trong cung thiên di để phân tích sự phát triển của vận mệnh

Thứ sáu , 08/08/2014, 21:31 GMT+7
     

Coi tu vi, xem tu vi, coi boi tu vi, tu vi tuong so, tu vi ly so, tu vi boi toan.

Khi trong cung Thiên Di xuất hiện các sao Tử Vi, Thái Dương, Thiên Cơ, Liêm Trinh, Thiên Phủ, Vũ Khúc, Thái Âm, Thiên Tướng, Thiên Lương, Xương, Khúc, Lục Tồn, Hóa Khoa, Phụ Bật, người này phải ra ngoài kiếm tìm sự giúp đỡ hoặc có được sự trợ giúp của quý nhân mới có được thành công.

Khi trong cung Thiên Di xuất hiện các sao như Thiên Cơ, Thiên Đồng, Thiên Mã, Hóa Lộc, Hóa Quyền, người này phải bôn ba khắp nơi bên ngoài, nửa hung nữa cát, cũng có thể thành công nhưng cũng có thể không được gì.

Các sao Tham Lang, Cự Môn, Thất Sát chủ về cả đời long đong, không an phận một nơi nào.

Ngoài ra, nếu các sao chủ trong cung Thiên Di gặp các sao Kình Dương, Đà La, Hỏa Tinh, Linh Tinh, Thiên Không, Địa Kiếp, Hóa Kỵ đều cho thấy sẽ nảy sinh ra sự việc không tốt.

Nguồn: Thiệu Vĩ Hoa
Coi tu vi xem tu vi coi boi tu vi tu vi tuong so tu vi ly so tu vi boi toan.