Phòng Tổ Danh kỵ gần mẹ

Thứ bảy , 02/08/2014, 20:03 GMT+7
     

Thien can, thien can la gi, xem thien can, thap thien can, thien can va dia chi, thien can dia chi

Xem Bát tự của anh ta: Tân Kim sinh tại tháng Dậu, là đương thời đắc lệnh, bẩm sinh rất tốt đẹp. Bát tự này thân rất cường, người thân cường phải giảm lực, đồng thời kỵ có mẹ bên cạnh, nếu không sẽ không được hành vận. Vì vậy Lâm Phụng Kiều không nên cho rằng mình ra mặt có thể giúp ích cho con trai, mà thực ra là đã phá hoại vận của con trai.

Thien can, thien can la gi, xem thien can, thap thien can, thien can va dia chi, thien can dia chi

Do Kim quá nhiều, không thích Thổ dầy, "Thổ dày chôn Kim", phải dùng "Thủy sinh Mộc" làm dụng thần, kỵ anh chị em nhưTiểu Long Nữ và mẹ, coi cha và bạn gái là quý nhân. Người này 21 tuổi bắt đầu hành đại vận Bính Ngọ, làvận Chính Quan, Chính Quan tượng trưng cho danh tiếng tăm. Nhưng trong Ngọ lại chứa rất nhiều Thổ, là yếu tố kỵ trong Bát tự, cho thấy mặc dù trong giai đoạn này có tiếng tăm rất lớn, nhưng thời cơ chưa thành, Kim tàng trong Thổ, nên chưa được tỏa sáng thực sự. 31 tuổi bước vào đại vận Ất Tý, đây là thời điểm tốt, tức năm 2007 bắt đầu tìm được phương hướng cuộc đời, 40 tuổi thành gia lập nghiệp, 60 tuổi cố thể bước tới đỉnh cao của cuộc đời.

Nhưng trước mắt Bát tự của anh ta rất nóng, tốt nhất nên trồng bốn cây trúc phú quý trong nước và đặt ở đẩu giường, thường xuyên mặc quần áo màu xanh, đây là những phương pháp tốt để người thiếu Thủy Mộc hạ nhiệt.

Nguồn: Lý Cư Minh
Thien can thien can la gi xem thien can thap thien can thien can va dia chi thien can dia chi