Nhà có Giáp sơn Canh hướng (250.5 - 259.5) cho phong thủy cổng cửa

Thứ ba , 20/01/2015, 05:52 GMT+7
     

Phân tích trạch vận

Nhà tọa ở Giáp sơn Canh hướng tại Bát vận làcách cục Song tinh hội tọa. Sơn tinh Bát bạch lâm vị. Nếu phương này có núi, hoặc công trình kiến trúc cao lớn, lại có ao hồ hoặc nước phân 3 nhánh, chủ về nhân đinh và tiền tài đều vượng. Hướng thượng là Tam bích, tổ hợp song tinh Tứ lục, Lục bạch là sao suy tử. Phương này nên bằng phẳng. Nếu có núi nước gần đó, chủ về gia nghiệp suy bại, lại xuất hiện kỹ nữ. Nếu có nước chảy ngược uốn cong, núi quay lưng, hình sát thám đầu sơn, chủ về xuất hiện trộm cướp, người hành khất...

Phong thuy cho nha chung cu, dat cua nha theo phong thuy, cua nha hop phong thuy, xem phong thuy online

Cửa phòng nên mở tại cung Chấn, cung Khảm, chủ về nhân đinh và tiền tài đều vượng; không nên mở tại cung Tốn, vì ở đây tuy Cửu tử lâm vị nhưng là khắc suytinh. Nếu mở tại 3 cung Đoài, Càn, Ly, chủ về phá tài, tổn thương đinh. Vào năm Mão thêm nhân đinh được cát lợi, năm Tý tốt thứ hai, các năm Ngọ, Dậu, Tuất, Hợi đều hung họa.

Cung Càn, Cấn, Ly: 3 cung là tổ hợp suy tinh. 3 phương vị này nên bằng phẳng, không nên có núi nước. Nếu có thế núi và dòng nước hình thế thô xấu, chủ về nhân đinh và tiền tài suy bại.

Cung Tốn: Là tổ hợp Cửu tử, Thất xích, thuộc Thiên hỏa tinh lâm vị. Nếu hình cục điên đảo, niên nguyệt Tử bạch, Cửu tử, Thất xích bay đến, nên đề phòng tai họa. Hướng tinh Cửu tử là sao sinh khí. Phương này có nước ở xa, thế nước nhỏ chủ về tài khí đại vượng.

Cung Khảm: Sơn tinh Nhất bạch, hướng tinh Lục bạch, tổ hợp Nhất bạch, Lục bạch, một là văn tinh, một là quan tinh. Nếu phương này có đỉnh núi là văn bút, chủ về xuất hiện người làm quan, lại có tiền đồ thuận lợi.

Cung Khôn: Sơn tinh cửu tử là sao sinh khí. Phương này nên có núi ở xa, không nên gặp nước, chủ về tài sản, đất đai được mở rộng.

Hướng cổng cửa

Phong thuy cho nha chung cu, dat cua nha theo phong thuy, cua nha hop phong thuy, xem phong thuy online

Cửa chính phía trước nên nhỏ, vừa, ít sử dụng. Cung Chính Đông lại đặt cửa sau là cát lợi nhất. Mặc dù cung Đông Nam hướng tinh là sinh khí, nhưng do Ngũ hành tương khắc, cho nên không nên mở cửa. 2 cung Chính Nam, Tây Bắc do suy tinh Nhị hắc và Ngũ hoàng, không nên mở cửa.

Nguồn: Lý Cư Minh
Phong thuy cho nha chung cu dat cua nha theo phong thuy cua nha hop phong thuy xem phong thuy onl