Trương Học Hữu sự nghiệp gia đình khổ vẹn toàn

Thứ bảy , 02/08/2014, 20:00 GMT+7
     

Thien can, thien can la gi, xem thien can, thap thien can, thien can va dia chi, thien can dia chi

Bát tự lại có bán hội Thủy cục Thân Thìn; phát triển đến đỉnh cao vào năm  Bính Tý 1996, đại vận đi vào Dần Mão Thìn là Mộc địa, Mộc khắc Thổ là tài, ba địa chi trong Bát tự đều là Thổ khố, ngoài việc tằng trữ tài, cũng tượng trưng cho việc nhận được giúp đỡ. Sửu là Kim khố, người thiếu Kim rất thích anh ta. Tháng là Mùi khố, người thiếu Mộc rất thích anh ta. Chi ngày là Thìn khố, cũng được người thiếu Thủy yêu mến, nhưng người thiếu Hỏa lại không thích anh ta.

Vì Hỏa khố là Tuất, Bát tự của Trương Học Hữu chỉ thiếu duy nhất Tuất khố, trong năm Bính Tuất 2006,Trương Học Hữu tứ khố đầy đủ, là năm đỉnh cao nhất trong sự nghiệp. Nhưng có một điểm cần lưu ý, Thìn Tuất tương xung, cùng với việc đạt tới đỉnh cao của sự nghiệp, lại xung vào thê cung, đã phát sinh một biến cố; dụng thần Thủy Mộc cũng vì vậy mà nảy sình vấn để. Điều này cho thấy tại sao Trương Học Hữu không thể đạt đến đỉnh cao nhất của sự nghiệp, vì có được tất có mất. Trước khi về hưu, có thể giảm bớt loại xung này.

Nguồn: Lý Cư Minh
Thien can thien can la gi xem thien can thap thien can thien can va dia chi thien can dia chi