Tính ngũ hành thời can chi

Thứ hai , 08/06/2015, 11:32 GMT+7
     
Thời gian không đứng biệt lập với không gian, mỗi một vị trí không gian đều có một vị trí thời gian tương ứng đi kèm. Mọi vật chuyển động trong không gian theo 60 vị trí lặp đi lặp lại như một vòng tròn không mối nối từ Giáp Tý, Ất Sửu, Bính Dần...rồi lại quay về Giáp Tý...

Mỗi một vị trí thời gian như vậy có một tính ngũ hành riêng, điều mà dịch lý gọi là nạp giáp. Để tiện tra nhanh tính ngũ hành trong từng vị trí thời gian của một chu kỳ thời gian (năm, tháng, ngày , giờ) có thể đối chiếu qua bảng sau:

                    Thời Can

Thời Chi

GIÁP

BÍNH

MẬU

CANH

NHÂM

ẤT

ĐINH

KỶ

TÂN

QUÝ

Tý, Sửu, Ngọ, Mùi

Kim

Thủy

Hỏa

Thổ

Mộc

Dần, Mão, Thân, Dậu

Thủy

Hỏa

Thổ

Mộc

Kim

Thìn, Tỵ, Tuất, Hợi

Hỏa

Thổ

Mộc

Kim

Thủy

Qua bảng trên, ta có thể xác định tính ngũ hành một cách nhanh chóng bất kỳ một đối tượng nào qua thời gian sinh. Ví dụ sinh năm Bính Tuất (2006) là Thổ, Giáp Thân là Thủy, Nhâm Thìn là Thủy...Năm 2013 Quý Tỵ là Thủy, 2014 Giáp Ngọ là Kim...Ngày Ất Mùi là Kim, Nhâm Tuất là Thủy..

Nguồn: Quang Tuệ
Dich kinh boi kinh que kinh que kinh dich chu dich chu dich la gi