Lộc thần tượng trưng cho tài phúa

Thứ bảy , 02/08/2014, 19:58 GMT+7
     

Giả dụ nhật nguyên là Bính Hỏa, gặp Tỵ sẽ tượng trưng tài vận, vì Tỵ là Lộc thần tài phú của Bính Hỏa, cũng tượng trứng cho thân cường. Trong Bát tự xuất hiện Tỵ, cho thấy bản thân đã co tài phú. Giả dụ trong Bát tự không xuất hiện Lộc thẩn, phải kiểm tra xem vận có gặp hay không. Nếu có, khi hành tới đại vận đó lập tức sẽ phát đạt. Nếu không may, trong Bát tự và đại vận đều không tìm thấy Lộc thần, cho thấy cứ mỗi 20 năm mới có cơ hội phát đạt 1 năm.

Ví dụ nhật nguyên là Canh Kim, Bát tự hoặc đại vận không có Thân, và do đó, chỉ trong năm Thân mới có cơ hội kiếm tiền. Nhưng do chỉ được một năm, nên tài phú kiếm được cũng rất có hạn. Nếu như muốn đẩu tư vào năm này, thì nên tiến hành vào tháng Thân sẽ có cơ hội thắng lớn. Nhưng cần phải chú ý, Lộc thần nhất thiết phải là dụng thần mới có thể phát huy tác dụng.

Nếu Canh Kim sinh tại tháng Ngọ, Bát tự rất nóng, nhất thiết phải lấy Kim Thủy làm dụng thần. Do Thân làm dụng thần, gặp được chữ Thân sẽ tượng trưng cho đại phát. Nhưng Canh Kim sinh tại tháng Dậu, thuộc Kim mà có rất nhiều Kim, Kim không phải dụng thần, Lộc thần sẽ không ứng nghiệm, người này gặp Thân sẽ không đại phát, ngược lại sẽ phá tài. Gặp được chi tương xung với Thân sẽ tượng trưng vận tốt. Chi tương xung với Thân là Dần, gặp năm Dần sẽ có thể kiếm được rất nhiều tiền. Lúc này Dậu Kim mới là Lộc thần tinh của mệnh Canh Kim. Khi gặp được Dần, sẽ có thể phất lên.

Thien can, thien can la gi, xem thien can, thap thien can, thien can va dia chi, thien can dia chi
Canh Kim sinh tại tháng Ngọ, trong giờ có Thân, Thân là dụng thần của Bát tự, như vậy là rất đáng mừng, vì Thân là Lộc tài tinh. Nhưng có một điểm cần lưu ý, Lộc thần xuất hiện nhiều lần lại là hiện tượng hung, tượng trưng phá tài. Giả dụ Lộc thần là Thân, trong tứ trụ có Thân, đại vận hoặc lưu niên lại gặp Thân, lúc này sẽ tự hình khắc nhau, sẽ làm tổn thương mẹ, giai đoạn này sẽ phá tài.
Thien can, thien can la gi, xem thien can, thap thien can, thien can va dia chi, thien can dia chi
 
Nguồn: Lý Cư Minh
Thien can thien can la gi xem thien can thap thien can thien can va dia chi thien can dia chi