Hướng dẫn bói bài 36 lá

Chủ nhật , 25/01/2015, 21:31 GMT+7
     

Có lẽ vì sự đơn giản mà rất linh ứng này nên hiện nay quẻ 36 lá rất được thịnh hành ở khắp nơi bên phương trời Âu nhất là những nơi có một nếp sinh hoạt phức tạp cần lời tiên nghiệm để gây phấn khởi cho cuộc sống hằng ngày.

Thể thức dàn 36 lá như sau:

Xào, chẻ thật đều và trao cho người xem quẻ rút đại một lá, bất cứ là nào

Chúng ta nhận diện lá ấy cho nhớ và bỏ chúng vào bộ bài, xào chẻ như lần đầu

Là bài do người xem quẻ rút ra là tượng trưng người xem, hoặc tượng trưng điều người xem muốn biết, dĩ nhiên điều ấy vẫn còn tiềm ẩn trong tâm trí người xem mà không hề thổ lộ với chúng ta.

Khi xào chẻ xong, chúng ta trao lại cho người xem quẻ chẻ lại bằng tay trái. Khi bài được trả, chúng ta lấy lá thứ nhất úp vào khu 1 được gọi là khu Dự định. Kế đó là thứ nhì úp vào khu 2 gọi là khu Thỏa mãn. Đến là thứ ba úp vào khu gọi là khu Thành công và úp liên tiếp các là khác vào những khu mang thứ tự của nó, đế khu 36 là khu cuối cùng trong quẻ bài và cũng là lá bài cuối cùng rời khỏi tay chúng ta.

Một điểm chúng tôi thiêt tưởng cũng cần nói là việc thực hiện một chiếc bảng phân chia rành rẽ các khu.

Việc này rất giản dị, chúng ta có thể dùng một miếng giấy cứng phân thành 36 khu, mỗi khu là một số, đúng theo bảng chia khu trong sách. Do bảng này, mỗi lần rút một lá bài chúng ta úp vào khu liên hệ theo thứ tự trước sau, từ 1 đến 36.

Khi đã điền 36 là bài vào các khu xong, chúng ta lật ngửa lên tất cả để tìm lá bài do người xem rút ra từ đầu, đang nằm ở khu nào.

Đồng thời chúng ta cũng tìm xem những lá nằm ở các phía trái và phải, trên và dưới lá bài tượng trưng.

Tìm xong chúng ta phối hợp ý nghĩa 4 lá ấy với lá tượng trưng để lấy ý nghĩa và giá trị sau cùng và cũng là ý nghĩa và giá trị toàn diện của quẻ bài.

Để bạn có một ý niệm rõ rang hơn về thể thức dàn bài và phân tích giá trị của quẻ 36 lá này, chúng tôi xin đề cử sau đây quẻ bài mẫu:

Thí dụ một người muốn biết về hậu quả việc làm hay hành vi của một người trong thân tộc, hoặc của một người bạn.

Người này rút đại 1 lá bài trong số 36 lá và trao cho chúng ta.

Chúng ta nhận diện đó là là 9 rô. Chúng ta bỏ lá bài vào bộ bài trộn, xào lại và rút ra từng lá úp theo thứ tự từ 1 đến 36 vào các khu liên hệ, dĩ nhiên trong số này có lá bài tượng trưng tứ là 9 rô.

Sau khi úp xong tất cả các lá vào các khu, chúng ta lật ngửa lại tất cả và tìm thấy là 9 rô nằm ở khu 18 trong bảng được gọi là khu Thụ hưởng.

Chúng ta tìm những lá chung quanh, tức những lá nằm ở phía trái, phía phải, trên và dưới lá 9 rô.

Chúng ta thấy: bên trái là 9 rô là lá Ách rô nằm ở khu 17 gọi là khu Đau đớn – bên phải lá 9 rô là lá 7 bích nằm ở khu 10 gọi là khu Gia tài – bên dưới lá 9 rô là lá bồi Bích nằm ở Khu 14 gọi là Khu Ái tình – bên dưới lá 9 Rô là lá Già rô nằm ở Khu 22 gọi là Khu Tặng vật.

Phối hợp giá trị các lá: Ách rô, 7 bích. Bồi bích và Già rô lại với lá 9 rô tức lá bài tượng trưng, chúng ta chỉ còn gọi tên những lá ấy là lá rô (Ách rô), lá bích (7 bích), lá bích (bồi Bích), lá rô (Già rô) và lá rô (9 rô).

Chúng ta sẽ có kết luận sau đây về quẻ bài:

Một lá rô ở Khu 18 (lá tượng trưng )

Thụ hưởng tiền của nhưng trong đó có sự lỗi lầm của mình nên không yên tâm

Một lá bích ở Khu 19 (khu phải)

Vì gặp sự phản bội có thể làm hỏng mất trọn tài sản này

Một lá rô ở Khu 17 (khu trái)

Do đó sụp đổ và đau đớn xảy ra

Một lá bích ở khu 14 (khu trên)

Có thể hiểu được sự phản bội này là của người yêu mình lâu nay

Một lá rô ở Khu 21 (khu dưới)

Vì nhẹ dạ bị cám dỗ nên đành tâm phá hoại hạnh phúc với mình

 

Chúng tôi lại đề cử thêm một quẻ bài mẫu khác:

Thí dụ lá bài được chọn của người xem quẻ lá 10 cơ.

Chúng ta trộn lá bài này vào bộ bài 36 lá và lần lượt úp vào 36 khu liên hệ.

Khu lật ngửa lên, chúng ta thấy lá 10 cơ nằm ở khu 36 gọi là Xí nghiệp

Những lá bài xung quanh là: ở phía phải một lá cơ nằm tại khu 27 gọi là khu Đổi thay - ở phía trái một lá chuồn nằm tại khu 25 là khu Ân huệ - bên mặt lá rô tại khu 22 gọi là khu Tặng vật – bên dưới là khu 30 là khu Bất hạnh.

Chúng ta có kết luận sau đây về quẻ bài:

Một lá cơ ở Khu 26 (lá tượng trưng)

Một sự sơ khởi đầy hạnh phúc và hài lòng trong xí nghiệp

Một lá cơ ở Khu 27 (khu phải)

Hứa hẹn một sự thay đổi tốt đẹp về địa vị của mình

Một lá chuồn ở Khu 25 (khu trái)

Sự trung gian giúp đỡ của một người bạn

Một lá rô ở khu 22 (khu trên)

Những rủi thay người bạn lại nhẹ dạ nên bị lôi cuốn vào một lỗi lầm

Một lá chuồn ở Khu 30 (khu dưới)

Và lỗi lầm này phá hỏng tất cả hy vọng của mình trong một lúc vì hậu quả tai hại do bạn mình gây ra.

 

Nguồn: Chơi Phong Thủy
La bai huong dan boi bai boi bai xem boi bai