Bói nốt ruồi trên cánh tay phải

Thứ bảy , 02/04/2016, 17:13 GMT+7
     

 

 

 

1.   Thuận toại - Mọc ở vùng trên cùng của cánh tay phải (tức bả vai): Cuộc đời ít trắc trở, mọi sự bình an như ý, gia đình thịnh vượng.

2.   Chiêu tài – Mọc ở mặt ngoài của bắp tay phải, nằm dưới nốt ruồi thuận toại, dù trong lĩnh vực nào cũng có thể thành công mỹ mãn, nhiều tài lộc.

3.   Hoài bảo - Mọc ở mặt ngoài của bắp tay phải, nằm dưới nốt ruồi chiêu tài, nhiều tiền tài.

4.   Vận tắc - Mọc ở vùng khuỷu tay phải, nằm dưới nốt ruồi hoài bảo, không lành, nhiều thất bại, kinh doanh vô lợi, nghèo đói, gia đình khó khăn, bất hòa, nhiều bệnh tật, cuộc đời tăm tối.

5.   Đa tình – Nằm dưới nốt ruồi vận tắc. Nếu là nữ không chồng thì chẳng sao; có chồng thì chồng bất lợi. Còn nếu là nam tì đào hoa phong lưu.

6.   Hữu năng - Mọc ở vùng cổ tay phải, dù nam hay nữ đều đa tài đa nghệ, thông minh lanh lợi, khéo tay.

7.   Bại tài - Mọc ở vùng mu bàn tay phải: Suốt đời trắng tay, không có tài lộc.

Cầu mưu như ý chí (nốt ruồi cẩu mưu như ý):

Vị trí: nằm ở vùng hậu thu, tức phần gấp lại của hai cánh tay

Cầu mưu như ý uyển thượng sinh, đại ước nhất phân chí ngũ phân,

Vô luận nam nữ chủ đại lợi, tại gia bình an xuất ngoại thuận,

Xứ xứ kiến quý tâm như nguyện, mãn thất xuân phong hiển lục thân,

Nhất bổn vạn lợi kinh thương, tứ hải xuân phong tài mậu thịnh,

Túc y túc thực cư hành lạc, chủng điền ngũ cốc tất phong đăng,

Nội ngoại vô ưu danh lợi chí, tận kỳ sở dục đắc sướng tâm,

Tiêu diêu vô dục nhất sinh thái, phàm hữu thứ chí giai phúc sinh.

Ý nghĩa của bài ca quyết:

Nốt ruồi cầu mưu như ý được mọc ở vùng hậu thu, cách cổ tay khoảng từ 1 đến 5 cm. dù nam hay nữ đều được sinh tài đại lợi. Tại nhà thì bình an, ra ngoài thì thuận lợi, mọi sự đều như ý, kinh doanh phát đạt, phúc lộc an khang.

Nguồn:
Boi not ruoi tren tay boi not ruoi tren tay phai