Ứng dụng và thực hành quẻ Dịch bài thứ 1

Chủ nhật , 10/08/2014, 19:21 GMT+7
     
Bài giải dự báo:
 
Bước 1: Ghi dữ liệu 4 cấp độ thời gian sinh đối tượng
 
Trước hết ta xác định giới hạn thời gian của tháng Tiết khí. Năm 2012, tháng 6 Tiết khí được tính từ ngày 19/5 âm (ngày Tiểu thử) đến ngày 20/6 âm (ngày Lập Thu). Vậy ngày xem là ngày 7 của tháng 6 Tiết khí, vậy tháng xem là tháng 6. Từ đây ta có dữ liệu xem của bài 1 như sau:
- Năm Thìn: trị số: 5
- Tháng xem: trị số: 6
- Ngày xem: trị số: 7
- Giờ xem : trị số: 5
 
Bước 2: Tìm Nội quái và Ngoại quái - Lập quẻ:
 
- Nội quái: (5+6+7+5): 8 = 23 : 8 = 2 dư 7, 7 là Đoài 7.
- Ngoại quái: (5+6+7 ): 8= 18: 8 = 2 dư 2. Vậy Ngoại quái là Khôn 2 -> Khôn Địa
- Lập quẻ: đặt Ngoại trên Nội (Ngoại/Nội), gọi tên Ngoại trước tên Nội sau: ta có quẻ: Đoài/ Khôn = 7/2, tên quẻ Đoài: Trạch/ Khôn Địa > tên quẻ: Trạch Địa Tụy, quẻ số 45 (để dễ gọi hơn khi mối làm quen tên quẻ, ta tra bảng 64 mô hình dự báo / chương 5, vần Trạch Địa) 
 
Bước 3: lập đồ hình hướng không gian Trái đất của quẻ.
 
Đồ hình hướng không gian Trái đất Trạch Địa Tụy:

ĐÔNG NAM

TỐN : MỘC

4. PHONG

NAM

LY : HỎA

9

TÂY NAM 

KHÔN : THỔ

2. ĐỊA - NỘI

ĐÔNG

CHẤN : MỘC

3. LÔI 

ĐỐI TƯỢNG

VÀ THỜI GIAN

XEM: 7/2

TÂY-NGOẠI

ĐOÀI : KIM

7 - TRẠCH

ĐÔNG BẮC

CẤN : THỔ

8. SƠN.

BẮC

KHẢM

1. THỦY

TÂY BẮC

CÀN : KIM

6. THIÊN.

Bước 4: Tra quẻ tìm được trong bảng 64 quẻ, tìm giải đoán

45. Mô hình dự báo hay quẻ Trạch Địa Tụy
 
Dich kinh, boi kinh dich, que kinh, chu dich, chu dich la gi, que dich, kinh dich hoc, 64 que dich
 
Khi dự báo, gặp mô hình dự báo hay quẻ này, cho biết: công việc làm theo nhóm đông, tập thể thì tốt. Việc nếu công khai thì lợi. Cần có chi phí lớn việc mối thành, cứ tiến lên mà hành động đạt kết quả lâu dài.
 
Bước 5: dự báo qua hào động và kết quả qua Dụng và Thể:
 
Hào động: (5+6+7+5): 6 = 23: 6 = 3 dư 5, vậy hào 5 (của quái Đoài) động, hào 5 quái Đoài Dương biến thành hào âm, lúc này quẻ Tụy biến thành quẻ thứ 16 Lôi Địa Dự:
16. Mô hình dự báo hay quẻ biến Lôi Địa Dự:
 
Dich kinh, boi kinh dich, que kinh, chu dich, chu dich la gi, que dich, kinh dich hoc, 64 que dich
 
Đồ hình hướng không gian Trái đất quẻ biến Lôi Địa Dự:
ĐÔNG NAM 

TỐN : MỘC 

4. PHONG
NAM 

LY : HỎA

 9
TÂY NAM-THỂ 

KHÔN : THỔ 

2. ĐỊA - NỘI
ĐÔNG - DỤNG 

CHẤN : MỌC 

3. LÔI NGOẠI
ĐỐI TƯỢNG VÀ

THỜI GIAN XEM:

3/2
TAY - 1

ĐOÀI : KIM 

7 - TRẠCH
ĐÔNG BẮC 

CẤN : THỔ 

8. SƠN.
BẮC 

KHẢM 

1. THỦY 
TÂY BẮC 

CÀN : KIM 
6. THIÊN.
Đến đây ta dự luận hai tình huống: tình huống hiện đang diễn ra được xem qua hào động và kết quả sẽ xảy ra qua Thế và ứng.
a. Thứ nhất: thực trạng hiện đang diễn ra qua hào động: hào 5 quẻ Trạch Địa Tụy động, lời hào cho biết:
“Nếu hào 5 động: người theo mình vì mình có địa vị cao. Không tự ái khi người chưa tin mình mà vẫn giữ nguyên tư cách.
Cũng cho biết: hoàn cảnh hiện tại không thuận lợi, việc làm có người hẹp hòi ngăn cản, song gặp người hiền đức giúp, tai họa đều qua.”
Như vậy, đang có người khuyên can người này không nên đi chuyên du lịch Bắc Nam này. Mặt khác, trước chuyến đi (dự định), người này cũng đang vướng mắc gì đó.
b. Thứ hai qua Dụng Và Thể: Dự báo theo Thể và Dụng: ở đấy quái Chấn Mộc có hào động nên là Dụng, còn quái Khôn Thổ là Thể. Dụng Mộc khắc Thổ Thể, tra bảng Thể Dụng tổng quyết, phần xuất hành ghi: ra đi gặp bất lợi, có khi gặp tai họa. Sơ bộ nên dừng chuyến du lịch xuyên Việt này.
Nguồn: Quang Tuệ
Dich kinh boi kinh dich que kinh chu dich chu dich la gi que dich kinh dich hoc 64 que dich