Thực hành kinh dịch qua các ví dụ lập quẻ dịch qua thời gian xem dự báo

Chủ nhật , 10/08/2014, 19:21 GMT+7
     

 

VÍ DỤ THỨ NHẤT

Một người có vốn nhàn rỗi, muốn đầu tư bất động sản vào năm 2013 Quý Ty, hỏi xem: nên chăng đầu tư vào lĩnh vực này. Thời gian lúc hỏi: 6 giờ 50 phút sáng, ngày 8/7/2012, tức ngày 20 tháng 5, năm Nhâm Thìn lịch Âm ( tháng 5 này: ngày chuyển Tiết Tiểu thử là ngày 18/5/Nhâm Thìn ).

Lưu ý thời gian tháng: năm Nhâm Thìn 2012, theo lịch Âm, tháng 5 Âm: ngày chuyển Tiết khí sang tháng 6 Âm là ngày 18/5/ Tiểu thử; ngày ta dự báo là ngày 20/5, như vậy đây là ngày của tháng 6 Tiết khí theo lịch Âm năm Nhâm Thìn.

Bước 1: ghi các dữ liệu thời gian:

- Năm dự báo: Thìn: trị số 5

- Tháng dự báo: tháng 6: trị số 6

- Ngày 20:        trị số 20

- Giờ: 6h40: giờ Mão: trị số: 4

Bước 2: Tìm Nội quái và Ngoại quái:

Nội quái:

(5+6+20+4): 8 = 35 : 8 = 4 dư 3; 3 là Chấn Lôi

Ngoại quái:

(5+6+20): 8 = 31 : 8 = 3 dư 7; 7 là Đoài Trạch

Lập mô hình dự báo (quẻ): Ngoại/Nội: Trạch/Lôi:

Bước 3: Lập đồ hình hướng không gian Trái Đấhay Bát quái:

Đồ hình hướng không gian Trái Đất Trạch Lôi Tùy:

ĐÔNG NAM

TỐN - MỘC

4

NAM

LY

9

TÂY NAM

KHÔN

2

ĐÔNG

CHẤN - LÔI

3. NỘI

ĐỐI TƯỢNG

XEM

5,6,20,4, 7/3

TÂY

ĐOÀI - TRẠCH

7. NGOẠI

ĐÔNG BẮC

CẤN

8

BẮC

KHẢM

1

TÂY BẮC

CÀN - KIM

6

c 4: Tra bảng quẻ Trạch Lôi Tùy, xem và dự báo

Ta tra bảng 64 mô hình dự báo hay quẻ, vần Trạch Lôi Tùy, quẻ số 17, ta có mô hình dự báo hay quẻ:

17.  Mô hình dự báo hay quẻ Trạch Lôi Tùy

Dich kinh, boi kinh dich, que kinh, chu dich, chu dich la gi, que dich, kinh dich hoc, 64 que dich

“Khi dự báo gặp mô hình dự báo hay quẻ Tùy cho biết: nếu làm việc chính đáng thì rất hanh thông, không phạm sai lầm. Hành động của mình được mọi người ủng hộ, song hành động phải tùy thời (phù hợp với tình thế) mới thành công.

Giải đoán qua lời quẻ: ý định đầu tư của người này được có người ủng hộ, nếu đầu tư vào những lĩnh vực mang lại lợi ích xã hội (như không phải mỏ vũ trường, quán Karaoke...) sẽ không vướng mắc những tổn thất. Khi tiến hành công việc cần xem xét thời điểm thích hợp mới thành công.

a. Nếu chi tiết hóa từng sự việc, cho biết:

Thế vận: đang thuận lợi. Đề phòng bảo thủ không nghe lồi khuyên sẽ thất bại.

Hy vọng: đạt được mong muốn nếu tiếp thu ý kiến người khác.

Tài lộc: chưa có, phải nhẫn nại chờ đợi.

Sự nghiệp: thuận lợi, nhất là chung vốn đầu tư.

(Xin bạn đọc tra tìm quẻ số 17 Trạch Lôi Tùy để xem cho rõ thêm)

Bước 5: dự báo kết quả qua Dụng, Thể và hào động:

Ta cần tìm quẻ Dụng và quẻ Thể:

Trước tiên tìm hào biến hay hào động, ta có:

( 5+6+20+4 ): 6 = 35 : 6 = 5 dư 5 --> hào 5 (tính từ dưới lên) của quẻ Tùy biến; hào này Dương biến thành Âm, quái trên Ngoại thành quái Chấn - Mộc là Dụng và quái Nội dưới Chấn Mộc là Thể. Ta được quẻ biến là Thuần Chấn (3/3).

51. Mô hình dự báo hay quẻ biến Thuần Chấn

Dich kinh, boi kinh dich, que kinh, chu dich, chu dich la gi, que dich, kinh dich hoc, 64 que dich

“Khi dự báo, gặp mô hình dự báo hay quẻ này, cho biết: khi gặp điều kinh động mà bình tĩnh, xem xét lại thì không bị họa. Dù khó khăn, song vẫn chính trực, nghiêm túc, trước sau như một thì tương lai sẽ tốt đẹp.”

Đồ hình kết cục vấn đề đầu tư bất động sản ví dụ 1 quẻ Thuần Chấn:

ĐÔNG NAM

TỐN : MỘC

4 - PHONG

NAM

LY: HỎA

9

TÂY NAM

KHÔN : THỔ

2:ĐỊA

ĐÔNG - DỤNG

CHẤN: MỘC

3 - LÔI-THỂ

ĐỐI TƯỢNG

5, 6, 20,4 

CHẤN 3/3

TÂY

ĐOÀI: KIM

7 - TRẠCH

ĐÔNG BẮC

CẤN : THỔ

8- SƠN

BẮC KHẢM:

THỦY

1

TÂY BẮC

CÀN : KIM

6- THIÊN

a. Thứ nhất: thực trạng hiện đang diễn ra qua hào động: về thực trạng ban đầu việc đầu tư: hào 5 quẻ Trạch Lôi Tùy động nói: Đến đây ta dự luận hai tình huống: tình huống hiện đang diễn ra được xem qua hào động và kết quả sẽ xảy ra qua Thế và ứng.

Tra hào 5 quẻ Tùy, ta có:

“Nếu hào 5 động: cho biết: tín thành với điều thiện thì tốt. Không nên làm những việc không chính đáng mà phải rõ ràng, chính trực.

Cũng cho biết: hiện đang tiến thoái lưỡng nan, khó vào khó ra, không nên dính dáng với những việc không rõ ràng, đề phòng tai họa.”

b. Thứ hai qua Dụng và Thể:

Ta thấy: Thể Mộc, Dụng Mộc, nghĩa là đồng hành (người xưa gọi là tỵ hòa), theo nhà dịch học nổi tiếng Trung Hoa cổ đại Thiệu Ung thì kết quả đầu tư thành công, tài lợi như ý, toại nguyện.

Luận giải: nhà đầu tư hiện nay đang có nhiều dự định, chưa quyết đầu tư vào lĩnh vực nào; bản thân cũng đang rơi vào các sự không hay, có khi gặp nguy hiểm. Nhưng nếu tập trung đầu tư vào một lĩnh vực nào đó cuối cùng sẽ thành công.

Để có thêm kết luận bổ sung, cũng có thể xem qua lời giải của quẻ biến Thuần Chấn: quyết chí, bình tâm và làm ăn nghiêm túc sẽ thành công.

Kết luận: hiện nhà đầu tư chưa có mục đích làm ăn rõ ràng, đang gặp những khó khăn, nhưng nếu tiến hành đầu tư, bằng ý chí và nghiêm túc trong làm ăn sẽ thành công.

VÍ DỤ THỨ HAI:

Có những trường hợp khi dự báo, chỉ cần xem qua Dụng và Thể là cho ngay kết quả, như qua ví dụ sau đây:

Một thí sinh dự thi đại học muốn biết kết quả thicủa mình. Thời gian hỏi: năm Nhâm Thìn!tháng 5 ngày 241 Giáp Tuất, lúc 11h 15 trưa (tức ngày 12 /7/2012 Dương).

Theo lịch Âm, năm Nhâm Thìn - 2012, ngày 19/5 âm là ngày Tiểu thử, nghĩa là ngày này bắt đầu chuyển Tiết khí sang tháng Sáu âm, và như vậy từ 19 tháng Năm âm trở đi...đã là ngày của tháng 6 âm. Do vậy khi tính lập quẻ phải là tháng 6.

Bước 1: ghi các dữ liệu thời gian:

- Năm dự báo: Thìn: trị số 5

- Tháng dự báo: tháng 6: trị số 6

- Ngày 24:          trị số 24

- Giờ: 11h15 trưa: giờ Ngọ: trị số: 7

Bước 2: tìm Nội quái và Ngoại quái:

Nội quái:

( 5+6+24+7 ): 8 = 42 : 8 = 5 dư 2; 2 là Khôn Địa

Ngoại quái:

( 5+6+24): 8 = 35 : 8 = 4 dư 3; 3 là Chấn Lôi

Lập mô hình dự báo (quẻ): Ngoại/Nội: Lôi/Địa Dự:

Bước 3: lập đồ hình hướng không gian Trái đất hay Bát quái:

Đồ hình đối tượng đang dự báo ở ví dụ 2:

ĐÔNG NAM

TỐN : MỘC

4 - PHONG

NAM

LY : HỎA

9

TÂY NAM

KHÔN : THỔ

2:ĐỊA

ĐÔNG

CHẤN : MỘC

3-LÔI

ĐỐI TƯỢNG

5, 6, 24, 7

KẾT QUẢ THI ?

TÂY

ĐOÀI : KIM

7 - TRẠCH

ĐÔNG BẮC

CẤN : THỔ

8- SƠN

BẮC KHẢM :

THỦY

1

TÂY BẮC

CÀN : KIM

6 - THIÊN


Bước 4: tra bảng quẻ Lôi Địa Dự, xem và dự báo

16. Mô hình xem hay quẻ Lôi Địa Dự

Dich kinh, boi kinh dich, que kinh, chu dich, chu dich la gi, que dich, kinh dich hoc, 64 que dich

Khi dự báo gặp quẻ này, cho biết khi tiến hành một công việc nào đó mình cần có vị thế nhất định, nếu không phải dựa vào người có địa vị xã hội cùng với hành động theo lẽ tự nhiên thì mọi việc làm mới thành công. Trong trường hợp này, bản thân đã dự thi và làm bài thi, nghĩa là có tư cách (vị thế) tham gia việc đã làm (đi thi), nếu tự mình nỗ lực làm bài với kiến thức tự có của bản thân thì thi đỗ, nếu dựa vào gợi ý hay nhìn bài người thi bên cạnh thì khó thành công.

Bước 5: dự báo kết cục vấn đề qua Dụng và Thể:

Ta cần tìm quẻ Dụng và quẻ Thể:

Trước tiên tìm hào biến hay hào động, ta có:

( 5+6+24+7 ): 6 = 42 : 6 = 7 không dư "> hào 6 (tính từ dưới lên) của quẻ Dự biến; hào này Âm biến thành Dương, quái trên thành quái Ly - Hỏa là Dụng và quái Nội dưới Khôn là Thể. Quẻ biến là Hỏa Địa Tấn. Tra bảng 64 mô hình dự báo hay quẻ ta biết đó là quẻ thứ 35:

35. Mô hình dự báo hay quẻ Hỏa Địa Tấn

ĐÔNG NAM

TỐN : MỘC

4 – PHONG

NAMDỤNG

LY : HỎA

9

TÂY NAM: THỂ

KHÔN : THỔ

2:ĐỊA

ĐÔNG

CHẤN : MỘC

3-LÔI

ĐỐI TƯỢNG

5, 6, 27, 7

KẾT QUẢ THI

TÂY

ĐOÀI : KIM

7 - TRẠCH

ĐÔNG BẮC

CẤN : THỔ

8- SƠN

BẮC KHẢM :

THỦY

1

TÂY BẮC

CÀN : KIM

 6 - THIÊN

Kết luận: Thể hành Thổ, Dụng hành Hỏa, Hỏa sinh Thổ có nghĩa là Dụng (cuộc thi) sinh Thể (thí sinh) thì theo cuốn “Ngọc chưởng thần quái” của nhà Kinh Dịch thần toán Trung Hoa cổ đại Thiệu Ung thì có tin mừng về văn chương”, nghĩa là thí sinh này đỗ đại học kỳ thi này.

Kết quả thi cũng như lời yêu cầu xem cũng gọn như vậy, ta không cần thiết phải xem thêm hào 6 động của quẻ Tấn.

VÍ DỤ THỨ BA

Một doanh nhân dự định ra nước ngoài đầu tư sản xuất, muốn biết chuyến đi thế nào và kết quả kinh doanh (KD) trong tương lai gần ở nước ngoài. Thời gian lúc hỏi xem: lịch Âm là ngày 20 tháng 10 năm Quý Tỵ, lúc hỏi xem là 9h 15 tối. Để tiến hành dự báo, ta làm theo các bước sau đây:

Bước 1: ghi các dữ liệu thời gian:

- Năm dự báo: Thìn: trị số 6

- Tháng dự báo: năm Quý Tỵ 2013 Lập Đông vào ngày mồng 5 tháng 10, nên căn cứ theo ngày xem vẫn là ngày của tháng 10 Tiết khí: trị số 10.

- Ngày 20:  trị số 20

- Giờ: 9 giờ 15 tối: giờ Hợi: trị số: 12

Bước 2: Tìm Nội quái và Ngoại quái:

Nội quái:

( 6+10+20+12 ): 8 = 48 : 8 = 6 ; phép chia hết nên Nội quái là Cấn 8.

Ngoại quái:

( 6+10+20 ): 8 = 36 : 8 = 4 dư 4; 4 là Chấn Lôi

Lập mô hình dự báo (quẻ): Ngoại/Nội: Chấn Lôi/Cấn Sơn tức quẻ Lôi Sơn Tiểu Quá, quẻ số 62.

Bước 3: lập đồ hình hướng không gian Trái Đất hay Bát quái:

Đồ hình đối tượng đang dự báo ở ví dụ 2:

ĐÔNG NAM

TỐN : MỘC

4 - PHONG

NAM

LY : HỎA

9

TÂY NAM

KHÔN : THỔ

2 : ĐỊA

ĐÔNG

CHẤN : MỘC

3 - LÔI - NGOẠI

ĐỐI TƯỢNG

6, 10, 20, 12

KẾT QUẢ KD

TÂY

ĐOÀI : KIM

7 - TRẠCH

ĐÔNG BẮC

CẨN : THỔ

8 - SƠN - NỘI

BẮC KHẢM :

THỦY

1

TÂY BẮC

CÀN : KIM

6 - THIÊN

Bước 4: tra bảng quẻ Lôi Sơn Tiểu Quá, xem và dự báo

62. Mô hình dự báo hay quẻ Lôi Sơn Tiểu Quá

Dich kinh, boi kinh dich, que kinh, chu dich, chu dich la gi, que dich, kinh dich hoc, 64 que dich

“Khi dự báo, gặp mô hình dự báo hay quẻ này cho biết: trong hành động, chỉ nên làm điều nhỏ, điều lớn thì không nên. Nhất thời người có trí chỉ nên làm việc vừa phải, không nên làm việc quá lớn.”

Bình giải qua lời của quẻ: chỉ nên kinh doanh ở quy mô vừa và nhỏ.

Bước 5: dự báo qua hào dộng và kết quả qua Dụng và Thể:

Trước tiên tìm hào biến hay hào động, ta có:

( 6+10+20+12 ): 6 = 48 : 6 = 8 không dư --> hào 6 (tính từ dưới lên) của quẻ Tiểu Quá động (thuộc quái Chấn), Âm biến thành Dương, từ đây quái Chấn thành quái Ly Hỏa, quẻ biến là Hỏa Sơn Lữ. Vậy quái Ly Hỏa là Dụng, quái Cấn Thổ là Thể. Ta tìm quẻ Lữ để xem

56. Mô hình dự báo hay quẻ Hỏa Sơn Lữ

Dich kinh, boi kinh dich, que kinh, chu dich, chu dich la gi, que dich, kinh dich hoc, 64 que dich

Khi dự báo, gặp mô hình dự báo hay quẻ này cho biết: đang phải nương nhờ người khác, cần ứng xử mềm mỏng và sáng suốt thì mọi việc mới thuận.

ĐÔNG NAM

TỐN : MỘC

4 – PHONG

NAM:DỤNG

LY : HỎA

9 - DỤNG

TÂY NAM

KHÔN : THỔ

2 - ĐỊA

ĐÔNG

CHẤN : MỘC

 3 - LÔI

ĐỐI TƯỢNG

6, 10, 20, 12

KẾT QUẢ KD

TÂY

ĐOÀI : KIM

7 - TRẠCH

ĐÔNG BẮC

CẤN : THỔ

8 - SƠN. THỂ

BẮC KHẢM :

THỦY

1

TÂY.BẮC:THẾ

CÀN : KIM

6 - THIÊN

Đến đây ta dự luận hai tình huống: tình huống hiện đang diễn ra được xem qua hào động và kết quả sẽ xảy ra qua Thế và ứng.

a. Thứ nhất: thực trạng hiện đang diễn ra qua hào động: hào 6 quẻ Tiểu Quá động, lời hào cho biết:

“Nếu hào 6 động: cho biết hành động hiện nay không hợp, thái quá, khó điều chỉnh lại được. Có người xâu với mình, đề phòng tai họa.

Cũng cho biết: hoàn cảnh khó khăn, bế tắc, song sau một thời gian lại có thời cơ hoàn thành công việc. Trước khó sau dễ.”

Bình giải: hiện nay đang có mối nguy hiếm chomình, có người ngầm hại, đang có những vướng mắc cần tháo gỡ; chờ đợi sau một thời gian sẽ có thời cơ thuận lợi cho làm ăn.

b. Thứ hai qua Dụng Và Thể: Thể Cấn Thổ, Dụng Ly Hỏa, ở đây Dụng Hỏa sinh Thể Thổ, theo Thể Dụng tổng quyết phần cầu tài và kinh doanh thì công việc kinh doanh sẽ có lợi và vui vẻ; còn chuyến đi nước ngoài này thì có lợi (xem mục xuất hành).

Kết luận: hiện tuy có khó khăn và nguy hiểm, nhưng nếu ra làm ăn ở nước ngoài sẽ thành công, chuyến đi ban đầu ra nước ngoài vui vẻ.

VÍ DỤ THỨ TƯ

Xem tình trạng một người già bệnh nặng trong thời gian gần tới thế nào? Ngày hỏi: lịch Âm: ngày 29 (Kỷ Mão) tháng 5 (tháng Bính Ngọ), giờ Tuất (7g 30 tối) năm Nhâm Thìn 2012. (Dương lịch: 17/7/2012).

Để tiến hành dự báo, ta làm theo các bước sau đây:

Bước 1: ghi các dữ liệu thời gian:

- Năm dự báo: Thìn: trị số 6

- Tháng dự báo: năm Nhâm Thìn 2012, ngày Tiểu thử là 19/5 âm, nên bắt đầu từ ngày 19/5 này đã là tháng 6 Tiết khí, vậy tháng dự báo là tháng 6 Tiết khí, vì ngày xem là 29/5. Như vậy trị số tháng dự báo là: 6

- Ngày 29:    trị số 29

- Giờ: 7 giờ 30 tối: giờ Tý: trị số: 11

Bước 2: Tìm Nội quái và Ngoại quái:

Nội quái:

( 6+6+29+11): 8 = 52 : 8 = 6 dư 4; 4 là Tốn Phong

Ngoại quái:

( 6+6+29 ): 8 = 41 : 8 = 5 dư 1; 1 là Khảm Thủy

Lập mô hình dự báo (quẻ): Ngoại/Nội: 1/4 hay Khảm Thủy/Tôn Phong, tức quẻ Thủy Phong Tỉnh (tra bảng 64 mô hình dự báo hay quẻ, đây là quẻ số 48).

Bước 3: lập đồ hình hướng không gian Trái đất hay Bát quái:

Đồ hình hướng không gian Trái đất Thủy Phong Tỉnh:

ĐÔNG NAM

TỐN : MỘC

4.PHONG. NỘI

NAM

LY : HỎA

9

TÂY NAM

KHÔN : THỔ

2 - ĐỊA

ĐÔNG

CHẤN : MỘC

3 - LÔI

ĐỐI TƯỢNG

VÀ THỜI GIAN

XEM 1/4

TÂY

ĐOÀI : KIM

7 - TRẠCH

ĐÔNG BẮC

CẤN : THỔ

8- SƠN

BẮC KHẢM :

THỦY

1. NGOẠI

TÂY BẮC

CÀN : KIM

6-THIÊN

Bước 4: tra bảng quẻ Phong Tỉnh dể xem và dự báo  

48. Mô hình xem: quẻ Thủy Phong Tỉnh

Dich kinh, boi kinh dich, que kinh, chu dich, chu dich la gi, que dich, kinh dich hoc, 64 que dich

“Khi dự báo, gặp mô hình dự báo hay quẻ này, cho biết: cần biết giúp đố người khác thì mới tốt. cần làm việc gì cũng phải cẩn thận đến nơi đến chôn, nếu không bị thất bại nửa chừng.

Nếu xem bệnh thì bệnh không nặng.”

Qua lời giải đoán của quẻ Tỉnh, bệnh người già hiện nay không nặng. Nhưng đã khỏi hay không, ta xem qua Thể và Dụng của quẻ.

Bước 5: dự báo qua hào dộng và kết quả qua Dụng và Thể:

Ta cần tìm quẻ Dụng và quẻ Thể:

Trước tiên tìm hào biến hay hào động, ta có:

( 6+6+29+11 ): 6 = 52 : 6 = 8 dư 4 -> hào 4 (tính từ dưới lên) của quẻ Tỉnh biến; hào này Âm biến thành Dương, quái trên Ngoại thành quái Đoài - Trạch là Dụng và quái Nội dưới Tôn - Phong là Thể. quẻ biến là: Trạch Phong Đại Quá. Tra quẻ này trong bảng 64 Quẻ ta thấy đó là quẻ số 28:

28. Mô hình dự báo hay quẻ Trạch Phong Đại Quá

Đoài ngoại Ngoại quái Đoài Kim

Dich kinh, boi kinh dich, que kinh, chu dich, chu dich la gi, que dich, kinh dich hoc, 64 que dich

Khi dự báo gặp mô hình dự báo này để xem bệnh thì: bệnh ngày càng nặng lên.

Đồ hình Thể Dụng kết cục tình trạng bệnh: Dụng khắc Thể.

ĐÔNG NAM

TỐN : MỘC

4.PHONG. THỂ

NAM

LY : HỎA

9

TÂY NAM

KHÔN : THỔ

2 - ĐỊA

ĐÔNG

CHẤN : MỘC

3 - LÔI

ĐỐI TƯỢNG

ĐANG BỆNH

DỤNG KHẮC THỂ

TÂY. DỤNG

ĐOÀI : KIM

7 -TRẠCH

ĐÔNG BẮC

CẤN : THỔ

8- SƠN

BẮC KHẢM :

THỦY

1

TÂY BẮC

CÀN : KIM

6 -THIÊN


Kết luận: Dụng Đoài Kim khắc Thể Tốn Mộc, theo Thể Dụng tổng quyết của Thiệu Ung, nhà Dịch học nổi tiếng thời Tống Trung Hoa cổ đại thì bệnh người này tuy không nặng, nhưng không khỏi, sau đó bệnh ngày càng nặng lên.

Theo Ngọc chưởng thần quái, trường hợp Dụng khắc thể Mộc mà dụng là Đoài Kim thì “...đề phòng sự đổ vỡ rạn nứt trong quan hệ ”, sự đổ vỡ trong quan hệ gia đình khi có người bệnh trọng là rất nặng, nguy đến tính mạng, nhất là người bệnh đã rất cao tuổi.

Vì thực trạng của cụ già này đang bệnh, nên không cần xem qua hào động mà chỉ cần kết luận qua Thể và Dụng là đủ.

TỔNG KẾT CÁCH DỰ BÁO BẰNG KINH DỊCH QUA 4 CẤP ĐỘ THỜI GIAN

Bước 1: Ghi dữ liệu 4 cấp độ thời gian sinh đối tượng cần xem. Chú ý: xác định chính xác tháng Tiết khí. Bước 2: Tìm Nội quái và Ngoại quái - Lập quẻ:

* Nội quái: (Trị số Năm+Trị số Tháng+Trị số Ngày+Trị số giờ):8 = X

- Nếu chia hết: Nội quái là cấn.

- Nếu có số dư, thì số dư là trị số của Nội quái.

* Ngoại quái: (Trị số Năm+Trị số Tháng+Trị số Ngày): 8= X

- Nếu chia hết, Nội quái là Cấn

- Nếu có số dư, thì số dư là trị số của Ngoại quái.

* Lập quẻ: đặt Ngoại trên Nội (Ngoại/Nội), gọi tên Ngoại trước tên Nội sau.

Bước 3: lập đồ hình hướng không gian Trái đất của quẻ.

Bước 4: tra quẻ tìm được trong bang 64 quẻ, tìm giải đoán

Bước 5: tìm hào động để xác định Thể, Dụng, lập quẻ biến.

* Hào động: (Trị số Năm+Trị số Tháng+Trị số Ngày+Trị số giờ): 6 = X

- Nếu chia hết, hào 6 động

- Nếu có dư, dư 1 : hào 1 động, dư 2: hào 2 động, dư: 3...

- Hào động tạo nên quái Dụng (người), không động là quái Thể (mình)

* Lập quẻ biến có hào động biến (hào âm thành dương và ngược lại), dự báo qua lời giải đoán của quẻ biến.

* Dự báo tiếp kết quả cuối cùng qua Thể và Dụng.

* Dự báo thêm qua hào động của quẻ ban đầu.

Kết luận: dự luận qua tổng hợp 3 lời giải đoán trên và cho kết quả.

Lưu ý: khi xem Kinh Dịch, sau khí có mô hình dự báo, có khi chỉ can dự luận qua Thể và Dụng để biết kết quả là đủ.

 

Nguồn: Quang Tuệ
Dich kinh boi kinh dich que kinh chu dich chu dich la gi que dich kinh dich hoc 64 que dich