Cuộc đời bạn có quý nhân hay không

Thứ tư , 13/08/2014, 21:46 GMT+7
     

Bat tu, xem bat tu, tu binh, xem tu binh, xem van menh, xem tu tru, xem tuong lai cua minh

Nếu tứ trụ của một người thiếu Thủy, hỷ thần, dụng thần của nhật trụ chính là Thủy. Trong cuộc sống hiện thực người có thể bổ sung Ngũ hành Thủy cho người này, chính là quý nhân trong số mệnh cục.

Ngoài ra, nếu trên niên trụ của một người xuất hiện Thái Cực quý nhân hoặc trên nguyệt trụ xuất hiện Thiên Ất quý nhân, Thái Cực quý nhân, tướng tinh hoặc trên nhật trụ xuất hiện Thiến Ất quý nhân, Thái Cực quý nhân, Quốc Ấn quý nhân, Kim thần hoặc trên thời trụ xuất hiện Thiên Ất quý nhân, Văn Xương quý nhân, vậy thì bên cạnh người này nhất định sẽ có quý nhân.

Nguồn: Thiệu Vĩ Hoa
Bat tu xem bat tu tu binh xem tu binh xem van menh xem tu tru xem tuong lai cua minh