Ba đặc trưng của 12 chòm sao

Thứ tư , 09/07/2014, 07:09 GMT+7
     

>> Bạn thuộc chòm sao nào

>> Chòm sao là gì

>> Mối quan hệ bảo hộ giữa chòm sao và hành tinh

 

Chòm sao thuộc loại hình lãnh đạo: chòm Bạch Dương, chòm Cự Giải, chòm Thiên Xứng và chòm Sơn Dương. Chúng có đặc trưng chi phối.

Chòm sao thuộc loại hình tổ chức: chòm Kim Ngưu, chòm Sư Tử, chòm Thiên Yết và chòm Thủy Bình. Chúng có đặc trưng cố định.

Chòm sao thuộc loại hình truyền thụ: chòm Song Tử, chòm Thất Nữ, chòm Nhân Mã và chòm Song Ngư. Chúng có đặc trưng biến hóa linh hoạt.

Ngoài ra, 12 chòm sao còn phân thành hai loại là tính âm và tính dương.

Chòm sao tính dương có chòm Bạch dương, Song Tử, Sư Tử, Thiên Xứng, Nhân Mã và Thuỷ Bình. Những người thuộc các chòm sao này đa phần có chí tiến thủ, họ là những người theo chủ nghĩa tích cực và chủ nghĩa lý tưởng.

Chòm sao tính âm gồm chòm Kim Ngưu, Cự Giải, Thất Nữ, Thiên Yết, Sơn Dương và Song Ngư. Những người thuộc các chòm sao này đa phần là những chiến lược gia có tính cách hướng nội và bị động.

Nguồn: Thiệu Vĩ Hoa
chom sao chom bach duong chom kim ngu chom song tu chom cu giai chom su tu chom that nu