Xem tử vi 12 con giáp năm 2017

Chủ nhật , 09/04/2017, 18:54 GMT+7
     

 

Xem tử vi 12 con giáp năm 2017 người tuổi Sửu

 

Nam tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 

Nữ tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997

Nam tuổi Ất Sửu sinh năm 1985

Nữ tuổi Ất Sửu sinh năm 1985

Nam tuổi Quý Sửu sinh năm 1973

Nữ tuổi Quý Sửu sinh năm 1973

Nam tuổi Tân Sửu sinh năm 1961

Nữ tuổi Tân Sửu sinh năm 1961

Nam tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949

Nữ tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949

 

Xem tử vi 12 con giáp năm 2017 người tuổi Tý

 

Nam tuổi Bính Tý sinh năm 1996 

Nữ tuổi Bính Tý sinh năm 1996

Nam tuổi Giáp Tý sinh năm 1984

Nữ tuổi Giáp Tý sinh năm 1984

Nam tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 

Nữ tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972

Nam tuổi Canh Tý sinh năm 1960

Nữ tuổi Canh Tý sinh năm 1960

Nam tuổi Mậu Tý sinh năm 1948

Nữ tuổi Mậu Tý sinh năm 1948

 

Xem tử vi 12 con giáp năm 2017 người tuổi Hợi

 

Nam tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 

Nữ tuổi Ất Hợi sinh năm 1995

Nam tuổi Quý Hợi sinh năm 1983

Nữ tuổi Quý Hợi sinh năm 1983

Nam tuổi Tân Hợi sinh năm 1971

Nữ tuổi Tân Hợi sinh năm 1971

Nam tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959

Nữ tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959

Nam tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947

Nữ tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947

 

Xem tử vi 12 con giáp năm 2017 người tuổi Tuất

 

Nam tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994

Nữ tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 

Nam tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982

Nữ tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 

Nam tuổi Canh Tuất sinh năm 1970

Nữ tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 

Nam tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 

Nữ tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 

 

Xem tử vi 12 con giáp năm 2017 người tuổi Dậu

 

Nam tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 

Nữ tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 

Nam tuổi Tân Dậu sinh năm 1981

Nữ tuổi Tân Dậu sinh năm 1981

Nam tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969

Nữ tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969

Nam tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957

Nữ tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957

 

Xem tử vi 12 con giáp năm 2017 người tuổi Thân

 

Nam tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992

Nữ tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992

Nam tuổi Canh Thân sinh năm 1980

Nữ tuổi Canh Thân sinh năm 1980

Nam tuổi Mậu Thân sinh năm 1968

Nữ tuổi Mậu Thân sinh năm 1968

Nam tuổi Bính Thân sinh năm 1956

Nữ tuổi Bính Thân sinh năm 1956

 

Xem tử vi 12 con giáp năm 2017 người tuổi Mùi

 

Nam tuổi Tân Mùi sinh năm 1991

Nữ tuổi Tân Mùi sinh năm 1991

Nam tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979

Nữ tuổi Kỷ Mùi sinh từ 1979

Nam tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967

Nữ tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967

Nam tuổi Ất Mùi sinh năm 1955

Nữ tuổi Ất Mùi sinh năm 1955

 

Xem tử vi 12 con giáp năm 2017 người tuổi Ngọ

 

Nam tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990

Nữ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990

Nam tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978

Nữ tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978

Nam tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966

Nữ tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966

Nam tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954

Nữ tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954

 

Xem tử vi 12 con giáp năm 2017 người tuổi Tị

 

Nam tuổi Kỷ Tị sinh năm 1989

Nữ tuổi Kỷ Tị sinh năm 1989

Nam tuổi Đinh Tị sinh năm 1977

Nữ tuổi Đinh Tị sinh năm 1977

Nam tuổi Ất Tị sinh năm 1965

Nữ tuổi Ất Tị sinh năm 1965

Nam tuổi Quý Tị sinh năm 1953

Nữ tuổi Quý Tị sinh năm 1953

 

Xem tử vi 12 con giáp năm 2017 người tuổi Thìn

 

Nam tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988

Nữ tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988

Nam tuổi Bính Thìn sinh năm 1976

Nữ tuổi Bính Thìn sinh năm 1976

Nam tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964

Nữ tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964

Nam tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952

Nữ tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952

 

Xem tử vi 12 con giáp năm 2017 người tuổi Mão

 

Nam tuổi Đinh Mão sinh năm 1987

Nữ tuổi Đinh Mão sinh năm 1987

Nam tuổi Ất Mão sinh năm 1975

Nữ tuổi Ất Mão sinh năm 1975

Nam tuổi Quý Mão sinh năm 1963

Nữ tuổi Quý Mão sinh năm 1963

Nam tuổi Tân Mão sinh năm 1951

Nữ tuổi Tân Mão sinh năm 1951

 

Xem tử vi 12 con giáp năm 2017 người tuổi Dần

 

Nam tuổi Bính Dần sinh năm 1986

Nữ tuổi Bính Dần sinh năm 1986

Nam tuổi Giáp Dần sinh năm 1974

Nữ tuổi Giáp Dần sinh năm 1974

Nam tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962

Nữ tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962

Nam tuổi Canh Dần sinh năm 1950

Nữ tuổi Canh Dần sinh năm 1950

Nguồn:
xem tu vi 12 con giap tu vi 12 con giap nam 2017 xem tu vi nam 2017