Vì sao vận mệnh của song sinh lại khác nhau

Thứ hai , 20/10/2014, 04:16 GMT+7
     

Nhưng trong cuộc sống thực tế, do vì tướng mặt, tướng xương và danh tính khác nhau, thậm chí môi trường Hậu thiên cũng khác nhau, tính cách của cặp song sinh cũng có sự khác biệt rất lớn, thế giới quan, nhân sinh quan, khiếu thẩm mỹ của cả hai cũng có sự khác biệt, cho nên vận mệnh của cả hai cũng tự nhiên có sự thay đổi. Nên mới có câu chuyện cùng một tứ trụ mà kẻ làm quan, người vác kiệu là vậy.

Nếu thời gian sinh của cặp song sinh khác nhau, giới tính khác nhau thì sự khác biệt giữa chúng sẽ càng lớn.

Từ tình trạng của cặp song sinh có thể thấy dù người có tứ trụ như nhau, vận mệnh giữa họ cũng có sự khác nhau.

Nguồn: Thiệu Vĩ Hoa
Song sinh nhung cap song sinh nhung dua tre song sinh so phan nhung dua tre song sinh so phan