Xuất file Revit sang 3D max cad pdf

Những bước cần thiết nào để xuất file Revit sang 3ds Max, cad, pdf.