Cấn sơn Khôn hướng (220.5 – 229.5) / Dần sơn Thân hướng (235.5 – 244.5)

Thứ hai , 19/01/2015, 20:22 GMT+7
     

Phân tích trạch vận

Nhà tọa ở Cấn sơn Khôn hướng và Dần sơn Thân hướng tại Bát vận là cách cục Thượng sơn hạ Thủy, nên dùng hình cục tọa không triều mãn. Hướng tinh Nhị hắc, vận tính Ngũ hoàng, đầu hướng có nước, gặp lưu niên tử bạch Nhị hắc, Ngũ hoàng, chủ về tổn hại đến trạch chủ, mắc các bệnh như phổi, cổ, thần kinh. Nếu tọa sơn có đỉnh núi, hoặc công trình kiến trúc cao lớn trấn áp, chủ về nỗi lo tuyệt tự. Cục này Nhất bạch, Tứ lục, Thất xích, Nhị hắc, Ngũ hoàng, Bát trạch,Tam bích,Lục bạch, Cửu tử hợp thành quẻ Tam bàn phụ mẫu, nhưng Cửu cung hướng lên trên, phạm vào ngục ngâm, vì vậy tốt nhất xây trên đất núi, không nên xây trên đất bằng. Hơn nữa 3 cung Tốn, Ly, Khôn là phương vị tốt nhất có thực địa, còn 3 cung Càn, Khảm, Cấn thì tốt nhất có nước. Nếu được như vậy mới có thể giải được điềm hung của phục ngâm.

Cung doai, chong cung doai, huong tay nam, huong tay nam la huong nam, thuong son ha thuy la gi

Nếu cửa phòng mở tại cung Cấn là tốt nhất, cũng có thể mở tại cung khảm, cung Ly, không nên mở tại 3 cung Càn, Đoài, Chấn. Cung Tốn tuy là vị trí Văn xương, nhưng là sao suy khí. Tại các năm Dần, Mùi, Thân, Thìn, Tỵ thêm nhân đinh là cát lợi, vào các năm khác thường không được như ý.

Cung Chấn: Sơn tinh Cửu tử là sao sinh khí, phương này có núi ở xa, chủ về xuất hiện người thông minh. Nếu có nước thường bất lợi đối với trưởng nam, trung nữ.

Cung Khảm: Hướng tinh Nhất bạch là Hạ nguyên bổ tinh. Phương này nên có nước chảy, hoặc có nước 3 nhánh. Nếu có núi cao hoặc công trình kiến trúc cao lớn thường gặp hung họa.

Cung Càn, cung Đoài: 2 cung là tổ hợp Lục bạch, Tam bích và Thất xích, Tứ lục đều là sao suy tử, 2 phương vị này nên bằng phẳng, không nên gặp núi, gặp nước, nếu không chủ về bệnh ở chân, thương tổn đến nhân đinh, bất lợi cho chi trưởng.

Cung Tốn: Nhất bạch, Tứ lục đồng cung. Phương này có núi, gọi là văn bút, chủ về xuất hiện văn nhân chí sỹ.

Cung Ly: Phương này nên có dòng nước nhỏ. Nếu gặp núi thường bất lợi cho người già, dễ mắc các chứng bệnh về tim, não, huyết quản.

Hướng phong thủy phòng bếp

Cung doai, chong cung doai, huong tay nam, huong tay nam la huong nam, thuong son ha thuy la gi

Hướng phong thủy phòng bếp nên đặt ở cung Đông Nam, Tây Nam.

Nguồn: Lý Cư Minh
Cung doai chong cung doai huong tay nam huong tay nam la huong nam thuong son ha thuy la gi