Bính sơn Nhâm hướng (340.5 – 349.5)

Thứ hai , 19/01/2015, 20:56 GMT+7
     

Phân tích trạch vận

Nhà tọa ở Bính sơn Nhâm hướng thuộc Bát vận là cách cục song tinh đáo hướng. Vượng tinh Bát bạch bay đến hướng thủ. Nếu phương hướng có dòng nước đẹp đẽ hoặc có ao, dòng nước phân 3 nhánh, ngoài ra còn có núi cao, đỉnh núi đẹp, hoặc kiến trúc cao, chủ về tiền tài và nhân đinh đều vượng. Phương tọa Cửu tử, Thất xích bay đến, tuy Hỏa Kim tương khắc nhưng Cửu tử là sao sinh khí. Nếu phương tọa có dòng nước bao quanh, chủ về vượng tài. Phương này không nên có kiến trúc cao, chủ về bại tài, có bệnh ở mắt, não, bất lợi cho trung nữ.

Phong thuy bep dep, nha bep hop phong thuy, xem phong thuy phong bep, xem ten theo phong thuy

Nhà nên mở cửa ở cung Khảm, Cấn, chủ về nhân đinh và tiền tài đều vượng. Không nên mở cửa ở Tốn, Khôn, Đoài, Càn. Năm Ty thêm nhân đinh cát lợi nhất. Năm Sửu, Dần, Mão tốt thứ hai. Năm Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi chủ về hung họa.

Cung Càn: Tam bích, Tứ lục bay đến, là tổ hợp suy tử sát tinh. Phương này nên bằng phẳng địa thế rộng. Nếu có đỉnh núi và dòng nước mang hình thế thô xấu, chủ về bại tài, sinh ra người làm nghề kỹ nữ, mắc bệnh gan, mật.

Cung Tốn, Đoài: Nhị hắc, Ngũ hoàng bay đến, Nhị hắc là bệnh phù tinh, Ngũ hoàng là sát tinh, 2 vị trí nầy nên bằng phẳng, nếu có núi mang hình thế hiểm ác,cao lớn hoặc có dòng nước bẩn xung thẳng, chủ về nhân đinh không vượng, tật bệnh liên miên, tai nạn bất ngờ.

Cung Khôn: là tổ hợp Thất xích, Cửu tử. Phương này nên có đỉnh núi phía xa, nếu có dòng nước lớn xung thẳng chủ về hỏa hoạn, thiếu nữ gặp tai ách, nữ giới bất hòa.

Cung ly: Thất xích, Cửu tử bay đến, Hỏa khắc Kim, phương này nên có dòng nước ở phía xa, nếu có núi cao hình thế hiểm ác, chủ về có tai họa hồi lộc, thiếu nữ gặp tai ách, phụ nữ mang thai dâm loạn. Ngoài ra, còn chủ về bệnh tim, não, phổi, dạ dày, môi, mắt.

Cung Cấn, Chấn: là tổ hợp Nhất bạch, Lục bạch. Nếu cung Cấn, Chấn đều có nước có núi chủ về 20 năm đại vượng, có văn nhân, chí sỹ.

Hướng phong thủy phòng bếp

Phong thuy bep dep, nha bep hop phong thuy, xem phong thuy phong bep, xem ten theo phong thuy

Hướng phong thủy phòng bếp nên đặt ở cung Chính Đông, Chính Bắc, Tây Bắc.

Nguồn: Lý Cư Minh
Phong thuy bep dep nha bep hop phong thuy xem phong thuy phong bep xem ten theo phong thuy