Ứng dụng và thực hành quẻ Dịch bài thứ 6

Chủ nhật , 10/08/2014, 15:39 GMT+7
     
GIẢI: trước hết xác định ngày 7 tháng Tư âm là ngày của tháng Tiết khí nào. Năm Tân Mão 2011 Lập hạ vào ngày 4/4 âm để sang tháng 4 Tiết khí. Ngày hỏi là 7/4 nên tháng xem là tháng 4 Tiết khí. Từ đây ta tính trị số của 4 thời gian:
- Năm Tân Mão: trị số: 4
- Tháng xem: trị số: 4
- Ngày xem: trị số: 7
- Giờ xem : trị số: 9 (giờ Thân)
 
Bước 2: Tìm Nội quái và Ngoại quái - Lập quẻ:
 
- Nội quái: (4+4+7+9): 8 = 24 : 8 = 3 không dư ; vậy Nội quái là Cấn Sơn.
- Ngoại quái: (4+4+7 ): 8= 15: 8 = 1 dư 7; vậy Ngoại quái là Đoài Trạch.
- Lập quẻ: đặt Ngoại trên Nội (Ngoại/Nội), gọi tên Ngoại trước tên Nội .sau: ta có quẻ: Đoài Trạch/Cấn Sơn hay Trạch Sơn Hàm, quẻ số 31.
 
Bước 3: lập đồ hình hướng không gian Trái đất của quẻ.
 
Đồ hình hướng không gian Trái đất Trạch Sơn Hàm:

ĐÔNG NAM

TỐN - MỘC

4. PHONG

NAM

LY : HỎA

9

TÂY NAM

KHÔN : THỔ

2. ĐỊA

ĐÔNG

CHẤN : MỘC

3. LÔI

ĐỐI TƯỢNG

VÀ THỜI GIAN

XEM: 7/8

TÂY - NGOẠI

ĐOÀI - KIM

7. TRẠCH - NGOẠI

ĐÔNG BẮC

CẤN : THỔ

8. SƠN - NỘI

BẮC

KHẢM

1. THỦY

TÂY BẮC

CÀN - KIM

6. THIÊN

 
Bước 4: tra quẻ tìm được trong bảng 64 quẻ, tìm giải đoán 
 
31. Mô hình dự báo hay quẻ Trạch Sơn Hàm
 
Dich kinh, boi kinh dich, que kinh, chu dich, chu dich la gi, que dich, kinh dich hoc, 64 que dich
 
Khi dự báo, gặp mô hình dự báo hay quẻ này cho thấy, nếu đôi bên (hoặc đối tác) mà đồng cảm với nhau thì mọi việc đều thuận lợi.
 
BƯỚC 5: dự báo quẻ hào động và kết quả qua Dụng và Thể:
 
Hào động: 24 : 6 = 4 không dư 2, hào 6 quẻ Hàm động , hào Ấm biến thành Dương thành quái Càn Thiên Dụng;, quái Cấn Thổ là Thể. Ta có quẻ Biến là Thiên Sơn Độn, quẻ số 33.
33. Mô hình dự báo hay quẻ biến Thiên Sơn Độn
 
Dich kinh, boi kinh dich, que kinh, chu dich, chu dich la gi, que dich, kinh dich hoc, 64 que dich
 
Khi dự báo gặp TTKG này, cho biết: không nên tham gia vào các việc cho dù có lợi trước mắt mà cần ẩn mình đi. Các việc nhỏ, khi tiến hành cũng cần hết sức thận trọng, không chủ quan.
Đồ hình hướng không gian Trái Đất Thiên Sơn Độn:

ĐÔNG NAM

TỐN - MỘC

4. PHONG

NAM

LY : HỎA

9

TÂY NAM

KHÔN : THỔ

2. ĐỊA

ĐÔNG

CHẤN : MỘC

3. LÔI

ĐỐI TƯỢNG

VÀ THỜI GIAN

XEM: 6/8

TÂY - NGOẠI

ĐOÀI - KIM

7. TRẠCH

ĐÔNG BẮC

CẤN : THỔ

8. SƠN - NỘI

BẮC

KHẢM

1. THỦY

TÂY BẮC

CÀN - KIM

6. THIÊN - NGOẠI

Đến đây ta dự luận hai tình huống: tình huống hiện đang diễn ra được xem qua hào động và kết quả sẽ xảy ra qua Thế và ứng.
a. Thứ nhất: thực trạng hiện đang diễn ra qua hào động:
Tra tìm hào 6 động quẻ Hàm, ta có lời giải:
“Nếu hào 6 động: cho biết phải bằng hành động chứ không bằng lời nói để quan hệ, làm việc thì mới thành công.
Cũng cho biết: chần chừ bỏ lỡ cơ hội đang đến thì hối hận. Sẽ gặp người hiền đức mà ký thác mọi điều, cầu công danh, sự nghiệp toại nguyện, về tình duyên báo hiệu thỏa mãn.”
Bình giải: qua lời hào 6 động của quẻ Hàm thì người này muốn mua được nhà phải chứng minh được khả năng kinh tế của mình với chủ nhà, nếu thích thì quyết ngay nếu không mất cơ hội mua từ khách hàng khác.
b. Thứ hai qua Dụng Và Thể: hào 6 động nên quái Càn Kim quẻ Độn là Dụng, quái Cấn Thổ là Thể. Tra Thể Dụng tổng quyết mục giao dịch để biết kết quả cuộc mua bán của người này. Ở đây Thể Thổ sinh Dụng Kim thì người này không thể mua được ngôi nhà như đã để ý đến.
Kết luận: người này không mua được căn nhà như đã đặt vấn đề nêu trên.
Nguồn: Quang Tuệ
Dich kinh boi kinh dich que kinh chu dich chu dich la gi que dich kinh dich hoc 64 que dich