Ứng dụng và thực hành quẻ Dịch bài thứ 4

Chủ nhật , 10/08/2014, 19:20 GMT+7
     
GIẢI: trước hết xác định ngày 19 tháng 6 có phải là ngày tháng 6 Tiết khí hay không. Năm Nhâm Thìn 2012, lập Thu vào ngày 20/6. Vậy đây là ngày 19 của tháng. Từ đây ta tính trị số của 4 thời gian:
- Năm Thìn: trị số: 5
- Tháng xem: trị số: 6
- Ngày xem: trị số: 19
- Giờ xem : trị số: 11 (giờ Tuất)
 
Bước 2: Tìm Nội quái và Ngoại quái - Lập quẻ:
 
- Nội quái: (5+6+19+11): 8 = 41 : 8 = 5 dư 1; vậy Nội quái là Khảm Thủy.
- Ngoại quái: (5+6+19 ): 8= 30: 8 = 3 dư 6; vậy Ngoại quái là Càn Thiên.
- Lập quẻ: đặt Ngoại trên Nội (Ngoại/Nội), gọi tên Ngoại trước tên Nội sau: ta có quẻ: Càn Thiên/Khảm Thủy = Thiên Thủy Tụng.
Bước 3: lập đồ hình hướng không gian Trái đất của quẻ.
 
Đồ hình hướng không gian Trái đất Thiên Thủy Tụng:

ĐÔNG NAM

TỐN : MỘC

4. PHONG

NAM

LY : HỎA

9

TÂY NAM

KHÔN : THỔ

2. ĐỊA - NỘI

ĐÔNG

CHẤN : MỘC

 3. LÔI 

ĐỐI TƯỢNG VÀ

THỜI GIAN XEM:

6/1

TÂY - NGOẠI

ĐOÀI : KIM

 7 - TRẠCH

ĐÔNG BẮC

CẤN : THỔ

8. SƠN

BẮC

KHẢM

1. THỦY NỘI.

TÂY BẮC

CÀN : KIM

6. THIÊN.. NGOẠI

Bước 4: tra quẻ tìm được trong bảng 64 quẻ, tìm giải đoán 
 
6. Mô hình dự báo hay quẻ biến Thiên Thủy Tụng Càn Ngoại 
 
Dich kinh, boi kinh dich, que kinh, chu dich, chu dich la gi, que dich, kinh dich hoc, 64 que dich
 
 
Bước 5: dự báo qua hào động và kết quả qua Dụng và Thể:
 
Hào động: 41 : 6 = 6 dư 5, hào 5 quẻ Tụng động, hào Dương biến thành Âm thành quái Đoài Kim Dụng; Phong Mộc là Dụng, quái Khảm Thủy Ngoại là Thể. Ta có quẻ Biến là Trạch Thủy Khốn.
47. Mô hình dự báo hay quẻ Trạch Thủy  Khốn
 
Dich kinh, boi kinh dich, que kinh, chu dich, chu dich la gi, que dich, kinh dich hoc, 64 que dich
 
Đến đây ta dự luận hai tình huống: tình huống hiện đang diễn ra được xem qua hào động và kết quả sẽ xảy ra qua Thế và ứng.
a. Thứ nhất: thực trạng hiện đang diễn ra qua hào động:
Tra tìm hào 5 động quẻ Tụng, ta có lời giải:
“ Nếu hào 5 động: cho biết tranh đấu, dàn hòa, tìm lẽ đúng sai (như xử kiện, đi kiện) đều rất tốt.
Cũng cho biết: mọi việc đang trì trệ, con đường đang đì đầy khó khăn. Nếu nhẫn nại, đi từng bước, có nghị lực đối phó với hoàn cảnh sẽ thắng lợi.”
Khi xem qua lời hào động, ta chỉ lấy những ý có hàm nghĩa liên quan đến mộ phần. Qua lời hào 5 này, hiện mộ phần đang tốt (ý: tranh đấu, dàn hòa, tim lẽ đúng sai....nghĩa là ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng tốt)
b. Thứ hai qua Dụng Và Thể: hào 5 động nên quái Đoài Kim là Dụng, quái Khảm Thủy là Thể. Như vậy Dụng Kim sinh Thể Thủy, theo Thể Dụng tổng quyết mục mộ phần thì “có hưng vượng cho chủ nhà, như vậy mộ phần của gia đình người xem đang tốt đẹp.
Kết luận: mộ phần của người xem hiện đang tốt, có ảnh hưởng tốt với chủ nhà, làm cho gia chủ hưng vượng.
Nguồn: Quang Tuệ
Dich kinh boi kinh dich que kinh chu dich chu dich la gi que dich kinh dich hoc 64 que dich