Tự xem qua sinh khắc dụng với thể theo ngọc chưởng thần quái

Chủ nhật , 10/08/2014, 19:21 GMT+7
     
1. Trường hợp Dụng sinh Thể
 
ĐÔNG NAM
TỐN : MỘC
4 - PHONG
NAM
LY : HỎA
9
TÂY NAM
KHÔN : THỔ
2 - ĐỊA
ĐÔNG
CHẤN : MỘC
3 - LÔI
ĐỐI TƯỢNG
VÀ THỜI GIAN
XEM
TÂY
ĐOÀI : KIM
7 - TRẠCH
ĐÔNG BẮC
CẤN : THỔ
8 - SƠN
BẮC
KHẢM : THỦY
1
TÂY BẮC
CÀN : KIM
6 - THIÊN

Qua sự sinh khắc giữa Thể và Dụng theo Ngọc Chưởng thần quyết là một phương pháp dự báo của các nhà Dịch học Trung Hoa cổ xưa. Phương pháp này được quy cách hóa như sau: - Nếu quái hay hướng Càn là Dụng sinh Thể: như trường hợp dụng là Càn dương kim, cho biết: Chủ về sự vui vẻ trong cơ quan, hoặc đường công danh có vui mừng. Báo hiệu nếu có chức quan mà được tiền tài, trong kiện tụng thì thắng lý. Tài lộc tự nhiên đến, có thể có người cao tuổi, bậc bề trên, bậc tôn trưởng tài trợ. Có thể có sự thăng quan tiến chức.

- Nếu quái hay hướng Khảm là Dụng sinh Thể: Khảm là thủy sinh cho Thể khi thế là Mộc. Đây là thông tin báo sự vui mừng từ phương Bắc, hoặc nhận được của cải từ phương Bắc, hoặc được người sông cạnh sông nước tặng tài lộc, hoặc qua giao dịch văn thư mà có tài lộc, có quà tặng là thủy sản.
- Nếu quái hay hướng Cấn là Dụng sinh Thế: Cấn là Dương Thổ sinh kim là Thể, chủ về có của cải ở phương Bắc, hoặc có điều hài lòng về ruộng đất vùng đồi núi, hoặc vì có lòng đất ở rừng núi mà có tiền tài. Tài vật yên ổn, mọi sự bình an.
- Nếu quái hay hướng Chấn là dụng sinh Thê: Chấn là Mộc, Mộc sinh Hỏa là thể, chủ về may mắn ích lợi chôn rừng núi, hoặc do rừng núi mà kiếm được tiền tài, hoặc tài lộc từ phương Đông đưa đến. Báo do hoạt động mà có điều vui mừng, trong giao dịch đồ gỗ mà thu lợi. Công việc thành vì có người mệnh Mộc.
- Nếu quái hay hướng Tốn là Dụng sinh Thê: Tôn là âm Mộc, Mộc sinh Thể nếu là Hỏa cho biết: Chủ về sự may mắn, ích lợi chốn rừng núi mà được tài lộc, hoặc có thể sinh lợi từ phía Đông Nam đưa tới, hoặc được người làm thảo mộc đem lợi đến cho, hoặc có điều mừng vì việc biếu quà.
- Nếu quái hay hướng Ly là Dụng sinh Thể: Ly là Hỏa, Hỏa sinh Thổ nếu Thổ là Thể, cho biết: chủ về tiền tài ở phương Nam, hoặc có điều mừng về văn chương, hoặc có lợi từ việc kinh doanh ăn uống. Sẽ có lợi từ những người mang mệnh Hỏa.
- Nếu quái hay hướng Khôn là Dụng sinh Thể: Khôn là Thổ, Thổ sinh Kim, nếu Thể là kim cho biết: có chuyện vui về đất đai, có sự trợ giúp của người quen biết. Thu lợi từ các đồ bông vải sợi.
- Nếu quái hay hướng Đoài là Dụng sinh Thể: Đoài là âm Kim, Kim sinh Thủy, nếu thể được Kim sinh, báo có của cải từ phương Tây, báo có sự vui mừng, hoặc thu lợi từ các mặt hàng thực phẩm, vàng ngọc. Có niềm vui từ bạn bè, từ chủ và khách. Gặp người mệnh âm Kim (như người sinh năm Tân Dậu) sẽ có nhiều điều hay.
 
2. Trường hợp Dụng khắc Thể
 
* Nếu quái hay hướng Càn khắc Thể cho Mộc: Càn là Kim, nếu có sự khắc thể Mộc, cho biết: có sự lo lắng về việc công, hoặc có tin không hay từ cửa nhà. Báo về sẽ mất mát về tiền của vật quý, về lương thực. Quan hệ anh em với bậc trưởng có xung đột. Ứng xử với quý nhân không tốt.
- Nếu quái hay hướng Khảm khắc Thể là Hỏa: Khảm là Thủy, nếu có sự khắc này cho biết: có sự ám hại mờ ám hoặc lo buồn về trộm cướp. Có thể sự xung đột với người sống bên sông nước. Đề phòng gặp tai họa sau khi uống rượu hoặc người nghề sông nước, người phương Bắc gây hại.
- Nếu quái hay hướng Cấn khắc Thể là Thủy: Cấn là Thổ, nếu có sự khắc này, cho biết: chủ sẽ gặp nhiều điều không thuận lợi, mọi mưu tính bị ngăn trở. Có tổn thất về ruộng đất ở vùng rừng núi. cần thận trọng với người mệnh Thổ và người phương Đông Bắc. Xem lại mộ phần có không bình thường không.
- Nếu quái hay hướng Chấn khắc Thể là Thổ: Chấn là Mộc, nếu có sự khắc này cho biết: có sự hốt hoảng, tinh thần bất an, nhà cửa có thể có sự xâm hại, cần thận trọng tới các vùng rừng núi.
- Nếu quái hay hướng Tốn khắc Thể là Thổ: Tốn là Mộc, nếu có sự khắc này, cho biết: đề phòng có sự xâm phạm, gây hại do người mệnh Mộc mang tới. Mưu sự với người phía Đông Nam khó thành. Đề phòng nơi rừng núi và phụ nữ.
- Nếu quái hay hướng Ly khắc Thế là Kim: Ly là Hỏa, nếu có sự khắc này, cho biết: đề phòng hỏa hoạn, đơn thư nặc danh. Có tin không hay ở phương Nam. Thận trọng giao tiếp với người mệnh Hỏa.
- Nếu quái hay hướng Khôn khắc Thể là Thủy: Khôn là Thổ, nếu có sự khắc này, cho biết: đề phòng sự bất lợi từ ruộng đất. Có thể có người khác hãm hại. Có phần âm quấy nhiễu. Đề phòng mất của.
- Nếu quái hay hướng Đoài khắc Thể là Mộc: Đoài là Kim, nếu có sự khắc này, cho biết: có sự bất lợi về phía phương Tây, có sự tranh cãi. Đề phòng sự đổ vỡ, rạn nứt trong quan hệ. Đề phòng cái hại từ sự ăn uống.
Để chi tiết hóa hơn nữa trong quá trình dự báo bằng Dịch học. Sau khi lập được quẻ, có thể xem tiếp phần phản ánh thông tin từ 64 mô hình dự báo hay quẻ và 384 tình huống (hào từ) sẽ giới thiệu dưới đây.
Nguồn: Quang Tuệ
Dich kinh boi kinh dich que kinh chu dich chu dich la gi que dich kinh dich hoc 64 que dich