Tam giáp mệnh và lục giáp mệnh nghĩa là gì

Thứ ba , 01/07/2014, 21:16 GMT+7
     

Trong đó, trong cách cục Dương Đà giáp cung Thân, cung Mệnh, nếu có Lộc Tồn tọa cung Thân, cung Mệnh thì vẫn được phú quý, chỉ có trong trường hợp Lộc Tồn bị xung phá mới chuyển thành cách cục hung. Còn các cách cục như Hỏa Linh giáp Dương Đà, Không Kiếp giáp Kỵ, Dương Đà giáp Hỏa Linh thuộc về kiểu cách cục báo trước điềm hung điển hình, cho dù cát tinh trong tam phương tứ chính có nhiều đến đâu chăng nữa cũng không có cách nào hóa gải được vận xấu, đặc biệt là khi đồng thời xuất hiện hai nhóm giáp mệnh thì sẽ rất xấu.

Lục giáp mệnh chỉ có 6 nhóm cát tinh là Tử Phủ, Xương Khúc, Phụ bạch, Nhật Nguyêt, Khôi Việt, Khoa Quyền Lộc nằm kẹp ở hai cung bên tái và phải của cung Mệnh. Kiểu cách cục này thì cát nhiều hung ít. Nếu bản thân cung Mệnh là cách cục cát, sẽ càng tốt hơn, cho dù là hung cách thì tính hung cũng được giảm nhẹ.

Nguồn: Thiệu Vĩ Hoa
Coi tu vi xem tu vi coi boi tu vi tu vi tuong so tu vi ly so tu vi boi toan.