Sắp xếp bàn làm việc đẩy mạnh sự nghiệp

Thứ tư , 10/09/2014, 21:13 GMT+7
     

Thực ra điều này cần phải căn cứ vào bát tự của mỗi người mới định được: người có bát tự ưa tý thuỷ, có thể đặt một bể cá.

choi phong thuy

Người bát tự cần hỏa thì đặt bức tượng điêu khắc hình con mã

Người có bát tự ưa hoả thổ, có thể đặt một bức tượng điêu khắc hình con mã.

Người có bát tự ưa mộc, có thể trồng một chậu cây màu xanh trên bàn, nhưng kỵ loài cây có gai.

Người có bát tự ưa kim, có thể đặt bức tượng điêu khắc hình chú gà vàng.

Nguồn: Thiệu Vĩ Hoa
Ban lam viec ban lam viec dep sap xep ban lam viec bat tu bat tu va ban lam viec