Phương vị cát phòng ngủ trẻ em theo phái phi tinh

Thứ ba , 19/08/2014, 20:38 GMT+7
     

Theo phái này, từ năm 2004 đến 2023, Trái đất vận động ở Vận 8; do vậy phương vị Đông Nam - Tốn (Mộc) có sao Nhất bạch gặp sao Tứ lục và an ở đó trong suốt từ 2004 - 2023. Mà Nhất bạch đến Tốn phương thì: “ Tứ, Nhất (Tứ lục và Nhất bạch) đồng cung, sẽ đỗ đạt cao”. Nếu không đặt được phòng ngủ nơi đây, nếu có thể nên đặt bàn học của trẻ.

Đồ hình phương vị cửu tinh Vận 8 từ 2004 -2023:

ĐÔNG NAM - TỐN 

7 (THẤT XÍCH)

1 BẠCH     4 LỤC 

NAM - LY

3

6                 9 

TÂY NAM - KHÔN

5

8                 2

ĐÔNG - CHẤN

6

9                 3 

2004-2023

GIỮA NHÀ

8

2                 5 

TÂY - ĐOÀI 

1

4                7

ĐÔNG BẮC - CẤN

2

5                 8 

BẮC - KHẢM

4

7                 1 

TÂY BẮC - CÀN

9

3                 6

Còn một phương vị nữa, như phái Phi tinh viết: “cửu tử đến phương Chấn: linh hoạt, con cái học hành tấn tới”. Như vậy, nêu phòng ngủ của trẻ nhỏ đặt ở phương vị chính Đông Chấn, ở Vận 8 này có sao Cửu tử bay tới sẽ lợi cho sức khỏe và trí thông minh của trẻ em.

Hai phương vị trên, nếu đặt phòng học, bàn học cũng cát lợi.

Lẽ đương nhiên, đến Vận 9 (từ 2024 đến 2043), phương vị cát như nói trên, sẽ ở vị trí khác trong nhà, hai phương vị Đông Nam và chính Đông không còn cát như thế nữa.

Hai phương vị trên, nếu đặt phòng học, bàn học cũng cát lợi.

Lẽ đương nhiên, đến Vận 9 (từ 2024 đến 2043), phương vị cát như nói trên, sẽ ở vị trí khác trong nhà, hai phương vị Đông Nam và chính Đông không còn cát như thế nữa.

Nguồn: Quang Tuệ
Xem phong thuy theo tuoi phong ngu tre em mau hong phong thuy phong ngu tre em phong ngu tre em