Phương pháp gieo quẻ qua 8 đồng tiền

Thứ ba , 12/08/2014, 20:51 GMT+7
     

Bước thứ nhất: lấy 8 đồng tiền bằng kim loại, lấy 1 đồng trong đó đem dàn giấy đỏ cả hai mặt; chuẩn bị một tấm bìa hay mảnh giấy vẽ thành 8 ô (như hình dưới đây, ô giữa bỏ trống không dùng). Sau khi chuẩn bị xong, ta gieo các đồng tiền đó làm 2 lần.

Dich kinh, boi kinh dich, que kinh, chu dich, chu dich la gi, que dich, kinh dich hoc, 64 que dich

Trên sơ đồ địa bàn gieo quẻ như trên, trị số các quái như sau:

QUẺ CÀN KHẢM CẤN CHẤN TỐN LY KHÔN ĐOÀI
TRỊ SỐ 1 6 7 4 5 3 8 2

Bước thứ hai: gieo đồng tiền lần thứ nhất để tìm quẻ đầu tiên: cho 8 đồng tiền vào hai lòng bàn tay úp lại, đưa lên trán xóc xóc và khấn thầm xin điều mình muốn biết, sau đó thả từ từ từng đồng tiền xuống địa bàn có 8 ô. Thả khi nào đồng tiền đỏ dán giấy đỏ đã xuống địa bàn thì dừng lại. Đồng tiền màu đỏ xuống ô nào, đó là quẻ đầu tiên (trong kinh dịch gọi là Ngoại Quái). Ví dụ: lần gieo quẻ đầu tiên, đồng tiền đỏ rơi vào ô số 3: ta có quẻ Ly.

Bước thứ ba: gieo đồng tiền lần thứ hai để tìm quẻ thứ hai: cũng làm như bước thứ nhất, lại khấn lần nữa và thả từ từ các đồng tiền xuống địa bàn, nếu đồng đỏ rơi vào ô nào, đó là quẻ thứ hai: Ví dụ: lần gieo quẻ này đồng đỏ rơi vào ô số 8, ta có quẻ Khôn.

Kết quả hai lần gieo đồng tiền, ta có quẻ: Ly – Khôn àHỏa Địa Tấn. Muốn biết sơ bộ tình hình sự việc ra sao, ta tra tìm quẻ Hỏa Địa Tấn hay Ly Khôn (quẻ số 35) để xem.

Bước thứ tư: nếu muốn biết tình hình cụ thể sự việc như thế nào và phương châm hành động của bản thân để có kết quả tốt đẹp, ta đi tìm hào động. Lần này chỉ dùng 6 đồng tiền trong đó có 1 đồng màu đỏ. Vẽ một cột có 6 ô, cho 6 đồng tiền vào hai bàn tay úp lại, làm như lần gieo quẻ trước, thả từ từ các đồng tiền quẻ vừa có. Ví dụ: đồng đỏ rơi xuống ô thứ 4, vậy hào 4 của quẻ Ly – Khôn động. 

Nguồn: Lý Cư Minh
Dich kinh boi kinh dich que kinh chu dich chu dich la gi que dich kinh dich hoc 64 que dich