Vận mệnh của người thuộc sao Phá Quân

Thứ bảy , 30/08/2014, 21:41 GMT+7
     
Những người thuộc mệnh sao Phá Quân, cả đời luôn quay cuồng, luẩn quẩn trong vòng biến đổi không ngừng của các nhân tố trong và ngoài, rất khó ổn định. Nhưng sao Phá Quân đủ can đảm để đối diện với hiện thực, mặc dù gặp phải những biến cố vô cùng to lớn nhưng họ vẫn có thể làm được những việc khiến người khác ngưỡng mộ.

Pha quan, pha quan, cac sao trong tu vi, tu vi pha quan, menh pha quan, sao tu vi trong cung menh

Sao Phá Quân thương gặp rất nhiều thử thách, có đủ dũng khí và khả năng lực ứng phó với sóng gió trong cuộc đời, cuộc sống gặp nhiều sóng gió, nên thường xuyên ở trong quá trình phá hoại và xây dựng, tìm phát triển trong mâu thuẩn, sự ổn định mà họ có được qua quá trình sáng tạo và biến động, đem lại cho người ta cảm giác bĩ cực thái lai, đạt đến bến bình yên sau cơn sóng gió.

Pha quan, pha quan, cac sao trong tu vi, tu vi pha quan, menh pha quan, sao tu vi trong cung menh

Người thuộc sao Phá Quân thích hợp với công việc có tính sáng tạo

Người thuộc sao Phá Quân thích hợp với những công việc độc lập, họ có tính sáng tạo lớn thích hợp với những công việc có tính sáng tạo. Nên đặt ra những mục tiêu có liên quan đến văn học, nghệ thuật, không ngừng cố gắng, tìm kiếm sự ổn định trong sinh hoạt, đặt ra những vận động mang tính định kỳ, để tìm cát tránh hung.

Nguồn: Thiệu Vĩ Hoa
Pha quan pha quan cac sao trong tu vi tu vi pha quan menh pha quan sao tu vi trong cung menh