Ứng dụng và thực hành quẻ Dịch bài thứ 5

Chủ nhật , 10/08/2014, 19:20 GMT+7
     
GIẢI: trước hết xác định ngày 22 tháng Chạp là ngày của tháng Tiết khí nào. Năm Kỷ Sửu Lập Xuân vào ngày 21/ tháng Chạp năm đó. Do vậy, ngày 22 tháng Chạp đã là ngày của tháng Giêng tiết khí năm Canh Dần. Từ đây ta tính trị số của 4 thời gian:
- Năm Canh Dần: trị số: 3
- Tháng xem: trị số: 1
- Ngày xem: trị số: 22
- Giờ xem : trị số: 6 (giờ Tỵ)
 
Bước 2: Tìm Nội quái và Ngoại quái - Lập quẻ:
 
- Nội quái: (3+1+22+6): 8 = 32 : 8 = 4 không dư ; vậy Nội quái là Cấn Sơn.
- Ngoại quái: (3+1+22 ): 8= 26: 8 = 3 dư 2; vậy Ngoại quái là Khôn Địa.
- Lập quẻ: đặt Ngoại trên Nội (Ngoại/Nội), gọi tên Ngoại trước tên Nội sau: ta có quẻ: Khôn Địa/Cấn Sơn Thủy = Địa Sơn Khiêm, quẻ số 15.
Bước 3: lập đồ hình hướng không gian Trái đất của quẻ.
 
Đồ hình hướng không gian Trái đất Địa Sơn Khiêm:

ĐÔNG NAM

TỐN : MỘC

4. PHONG

NAM

LY : HỎA

9

TÂY NAM

KHÔN : THỔ

2. ĐỊA .. NGOẠI

ĐÔNG

CHẤN : MỘC

3. LÔI 

ĐỐI TƯỢNG

VÀ THỜI GIAN

XEM: 2/8

TÂY - NGOẠI

ĐOÀI : KIM

7 - TRẠCH

ĐÔNG BẮC

CẤN : THỔ

8. SƠN - NỘI

BẮC

KHẢM

1. THỦY

TÂY BẮC

CÀN : KIM

6. THIÊN

Bước 4: tra quẻ tìm được trong bảng 64 quẻ, tím giải đoán
 
15. Mô hình dự báo hay quẻ Địa Sơn Khiêm
 
Dich kinh, boi kinh dich, que kinh, chu dich, chu dich la gi, que dich, kinh dich hoc, 64 que dich
 
“Khi dự báo, gặp mô hình dự báo hay quẻ này cho biết điều kiện thuận lợi, tốt đẹp, người có trí giữ được phẩm chất và thành quả đến cùng, cần giữ mình mọi lúc, mọi nơi”
 
Bước 5: Dự báo quẻ hào động và kết quả qua Dung và Thể
 
Hào động: 26 : 6 = 4 dư 2, hào 2 quẻ Khiêm động, hào Âm biến thành Dương thành quái Tôn Phong Dụng; quái Khôn Địa là Thể. Ta có quẻ Biến là Địa Phong Thăng, quẻ số 46.
46. Mô hình dự báo hay quẻ biến Địa Phong Thăng
 
Dich kinh, boi kinh dich, que kinh, chu dich, chu dich la gi, que dich, kinh dich hoc, 64 que dich
 
Đồ hình hướng không gian Trái đất Địa Phong Thăng:

ĐÔNG NAM

TỐN : MỘC

4. PHONG. DỤNG

NAM

LY : HỎA

9

TÂY NAM

KHÔN : THỔ

2. ĐỊA .. THỂ

ĐÔNG

CHẤN : MỘC

3. LÔI 

ĐỐI TƯỢNG

VÀ THỜI GIAN

XEM: 2/4

TÂY - NGOẠI

ĐOÀI : KIM

- TRẠCH

ĐÔNG BẮC

CẤN : THỔ

8. SƠN - NỘI

BẮC

KHẢM

1. THỦY

TÂY BẮC

CÀN : KIM

6. THIÊN

Đến đây ta dự luận hai tình huống: tình huống hiện đang diễn ra được xem qua hào động và kết quả sẽ xảy ra qua Thế và Ứng.
a. Thứ nhất: thực trạng hiện đang diễn ra qua hào động:
Tra tìm hào 2 động quẻ Khiêm, ta có lời giải:
“Nếu hào 2 động: đã có tiếng tăm lừng lẫy về đức khiêm tốn. Song nếu giữ được sự chính trực thì tốt. Cũng cho biết: hiện đang thân cô, thế cô, không người trì kỷ, thực tâm với mình, cần tim sự giúp đỡ từ bên ngoài mới mong có sự thành công. Tu tâm dưỡng tính là mục đích sống hàng ngày của bản thân.”
Bình giải hiện trạng qua hào động: hiện nay thanh niên này đã có mối quan hệ với bạn gái và được nhiều người biết đến. Đối tượng nữ quan hệ với thanh niên này chưa thể hiện rõ quan điểm rõ ràng.
b. Thứ hai qua Dụng Và Thể: hào 2 động nên quái Tôn Mộc là Dụng, quái Khôn Thổ là Thể. Như vậy Dụng Mộc khắc Thể Thổ, theo Thể Dụng tổng quyết mục hôn nhân thì hôn nhân của thanh niên này hiện không thành, mà có thành thì sau đó cũng sinh ra điều bất lợi.
Kết luận: hôn nhân hiện nay đối với thanh niên này chưa có gì, nếu có thì cũng không đẹp.
Nguồn: Quang Tuệ
Dich kinh boi kinh dich que kinh chu dich chu dich la gi que dich kinh dich hoc 64 que dich