Thuật thôi miên là gì

Thuật thôi miên là kĩ thuật dẫn dắt người ta đi vào trạng thái nửa ngủ nửa thức. Trong trạng thái này, ý thức của...