7 cách đơn giản thôi miên người khác

Dẫn dắt thôi miên là quá trình nhà thôi miên đưa bạn vào trạng thái mơ màng hoặc thôi miên. Nó là một mắt xích quan...