Phương pháp xem dự báo qua hướng không gian vũ trụ của đối tượng xem

Chủ nhật , 10/08/2014, 19:21 GMT+7
     

Trị số xem theo cách này dùng trị số Tiên Thiên hay trị số hướng không gian Vũ trụ. Xin nhắc lại trị số này như sau:

TRỊ SỐ HƯỚNG KHÔNG GIAN VŨ TRỤ HAY TIÊN THIÊN
CÀN KHẢM CẤN CHẤN TỐN LY KHÔN ĐOÀI
1 6 7 4 5 3 8 2

Cách lập mô hình dự báo như sau:

a. Nội quái: hướng xuất phát (hướng đến chỗ xem) của đối tượng, hoặc trạng thái của đối tượng như vui hay bồn chồn....

b. Ngoại quái: chính là đối tượng (được Dịch học quy cách hóa, chúng tôi sẽ giới thiệu sau đây cho bạn đọc), như: thanh niên là Cấn, con gà là Tốn, con trâu là Khôn, cành cây khô là Ly...

Tìm được quẻ, lấy lời giải đoán mà dự báo. Tiếp sau dự báo qua hào động.

c. Hào động của quẻ là:

(Trị số Nội quái+Trị số Ngoại quái + Trị số giờ xem): 6=

Nếu chia hết: hào số 6 của quẻ động.

Nếu phép chia còn dư: số dư chính là vị trí của hào động, Như dư 1: hào 1 động, dư 2 hào 2 động, dư 3 hào 3 động....

Khi xác định được hào động, trên cơ sở hào động của quẻ mà dự báo.

Từ hào động, ta có quẻ biến, lấy sự xung khắc của Thể và Dụng để dự báo tiếp.

d. Lập quẻ Hỗ, tìm sự xung khắc giữa Thể và quái của quẻ. Cách lập quẻ Hỗ như sau:

Từ quẻ ban đầu, lấy hào 2, hào 3, hào 4 làm Nội quái (quái dưới); lấy hào 3, hào 4, hào 5 làm Ngoại quái (quái trên); chồng 2 quái lên nhau, như vậy ta đã có quẻ Hỗ.

Ví dụ: quẻ Địa Thủy Sư, có quẻ Hỗ là Địa Lôi Phục.

7. Mô hình dự báo hay quẻ Địa Thủy Sư

Dich kinh, boi kinh dich, que kinh, chu dich, chu dich la gi, que dich, kinh dich hoc, 64 que dich

24. Mô hình dự báo hay quẻ Địa Lôi Phục

Dich kinh, boi kinh dich, que kinh, chu dich, chu dich la gi, que dich, kinh dich hoc, 64 que dich

Dùng quái dưới để xem sinh khắc với quái trên là Thể (Thể là đối tượng xem).

Tổng hợp 3 lời giải đoán như nêu trên mà đi đến kết luận vấn đề sẽ xảy ra trong tương lai.

e. Về thời gian ứng nghiệm

Khi dự báo, có khi người ta nói điều này, điều kia...sẽ sảy ra vào bao nhiêu ngày sau đó, như sau 5 ngày, sau 17 ngày...; và điều đó trên thực tế đúng như vậy. Dự báo theo lối này, được căn cứ theo những cách thức như sau:

Cơ sở của ngày ứng nghiệm là xem xét động hay tĩnh của đối tượng, như đối tượng đi, ngồi hay đứng. Đây là điều để quyết đoán nhanh hay chậm của sự việc sẽ diễn ra.

Người đi đường thường thì thời gian ứng nghiệm ngắn; phương pháp xác định là lấy tổng các trị số của 2 quái và thời gian xem chia cho 2, kết quả phép chia là thời gian ứng nghiệm.

Người ngồi thì thời gian ứng nghiệm của quẻ dài hơn; phương pháp xác định là lấy tổng trị số thành nhân 2 sẽ ra số ngày ứng nghiệm.

Người đứng thì thời gian không nhanh, không chậm, nên số ngày ứng nghiệm chỉ lấy tổng trị số thành là được.

Có 3 phương pháp xác định số ngày ứng nghiệm trên, song trong quá trình xem quẻ phải tùy biến, không cứng nhắc.

Nguồn: Quang Tuệ
Dich kinh boi kinh dich que kinh chu dich chu dich la gi que dich kinh dich hoc 64 que dich