Phương pháp đổi tên để hóa giải vận hạn

Thứ ba , 29/07/2014, 21:35 GMT+7
     

chuyen van, doi doi, doidoi, chuyen doi, van menh, xem van menh, cai tao van menh

Nếu trong mệnh cục của nữ có thông tin hôn nhân không thuận lợi hoặc hôn nhân có vận hạn, nếu thầy đổi tên, tự không hiểu mệnh lý và danh tính học thì cái tên mối đó sẽ có thể biết từ hôn nhân không thuận lợi thành hôn nhân có vận hạn. Suy đoán mệnh cục và tên gọi, thông tin về cơ bản là đồng bộ, cho nên những chuyên gia danh tính học có đạo hạnh cao thâm thường không cần dùng đếnphương pháp dự trắc tứ trụ chỉ cần dự đoán qua tên cũng có thể dự trắc được tương đối chính xác những thông tin về xuất thân, lục thân, sự nghiệp, tiền đồ, hôn nhân, con cái của người khác. Dự trắc cát hung của họ tên đa số đều dùng phương pháp ngũ cách phẫu tượng hoặc dự trắc tên gọi qua Bát quái. Cả hai đều có mức độ chính xác cao, được lưu hành rộng rãi, có vai trò to lớn trong việc đón cát tránh hung cho con người. Đặc biệt là phương pháp dự trắc tên họ qua Bát quái lưu truyền rộng rãi hơn. Dùng quái tượng và lục hào để dự trắc, độ chuẩn xác càng cao, càng linh nghiệm.

Họ tên là một phù hiệu của con người, cũng là một chú ngữ, tên họ cát càng gọi nhiều càng cát; tên họ hung càng gọi nhiều càng hung. Nếu tên họ của một người là Đoản Mệnh Cách, mọi người hằng ngày thường gọi anh ta là “Đoản Mệnh” giống như lời niệm chú vậy, thì thông tin hung phát ra sẽ bao quanh nhân thể, phát sinh hiệu ứng hung. Người đó tất sẽ đoản mệnh hoặc gặp vận hạn. Bởi vì mỗi người đều có tên gọi, một lần gọi là một lần thưa, khi gọi phát ra thông tin, chủ nhân sẽ đem những thông tin thu được, từ trong nhân thể phát sinh hiệu ứng thông tin, dẫn đến cát hung họa phúc. Vì thế khi nhân thể phát sinh vận hạn, ngoài việc phải dự trắc thông tin nhân thể còn phải dự trắc thông tin tên họ, nếu tên họ hung thì phải dứt khoát đổi tên khiến cho thông tin họ tên không thể phát sinh hiệu ứng đồng bộ vớithông tin hung trong mệnh cục. Đây là mặt quan trọng nhất của việc hóa giải hung họa nhân thể.

Để đổi tên trước tiên phải dự trắc nhân thể mệnh cục chọn ra Ngũ hành Hỷ dụng thần trong mệnh cục, để phụ vào tên gọi, khiến cho Dụng thần tại hậu thiên được bổ cứu, Hỷ dụng thần trong mệnh cục có đầy đủ trong tên gọi. Hiện nay có một số người có kiến thức lơ mơ khi đặt tên cho người khác, thấy hành nào thiếu trong mệnh cục thì bổ sung hành đó, không phân biệt hỷ kỵ, phương pháp này hoàn toàn sai lầm. Bởi vì, loại Ngũ hành khuyết thiếu, hoặc quá suy, quá yếu trong mệnh cục, có khi là Ngũ hành Kỵ thần trong mệnh cục, lấy Ngũ hành của Kỵ thần này để đặt tên, ngược lại sẽ khiến cho vận mệnh biến thành hung, tăng thêm mức độ hung họa. Cho nên đặt tên, đổi tên cha. người khác, tất phải lấy Hỷ dụng thần của trong mệnh cục của chủ nhân làm nguyên tắc. Trong các sách danh tính học có nói, Ngũ hành của Hỷ dụng thần trong mệnh cục lấy lý số làm chủ, thực tiễn chứng minh, Ngũ hành lý số trong tên gọi là giả Ngũ hành, mà Ngũ hành của thiên bàng trong tên gọi là chân Ngũ hành; hiệu lực của chân Ngũ hành nhiều hơn rất nhiều so với giả Ngũ hành. Vì thế, lấy Hỷ dụng thần trong mệnh cục để đặt tên, nên lấy bộ thủ bên cạnh của chữ làm chủ, lấy Ngũ hành trong lý số làm thứ. Nếu kết hợp cả hai nguyên tắc này thì hiệu quả càng cao.

Nguồn: Thiệu Vĩ Hoa
chuyen van doi doi doidoi chuyen doi van menh xem van menh cai tao van menh