Hướng nhà với sự thỉnh suy cho người ở

Thứ hai , 22/06/2015, 13:18 GMT+7
     

 

Dong tu trach, tu truong trai dat, phoc thuy hoc, dong tu menh, tay tu trach, <a href='http://choiphongthuy.com/phong-thuy/' target='_blank'><b>Phong thuy</b></a> menh, tay tu menh

 

Địa khí của trái đất cùng khí vũ trụ mà nó tiếp nhận đã tạo ra từ trường trái đất và hai cực từ Bắc Nam. Huyết dịch trong cơ thể con người chứa đựng nhiều chất sắt, cho nên sự tuần hoàn của huyết dịch cũng tạo ra từ trường và chịu sự cảm ứng của từ lực trái đất. Nếu từ trường của cơ thể con người tương dung và cân bằng với từ trường trái đất, cơ thể con người sẽ khỏe mạnh, cuộc sống phát triển, vận số hanh thông; nếu không thì ngược lại.

 

Phong thủy học cho rằng, cấu tạo một ngôi nhà cũng có khả năng tiếp nhận khí từ Vũ trụ và từ trường Trái đất. Một ngôi nhà có khả năng tiếp nhận từ trường Trái đất tương dung và cân bằng với từ trường của một người, người đó sẽ sông thoải mái, dễ chịu và cuộc sống phát triển. Như vậy, hướng từ trường của ngôi nhà có thể có hoặc không tương dung và phù hợp với từ trường của mỗi người.

 

Phong thủy học cho biết, người ta chỉ có 8 loại hướng từ trường chia thành hai nhóm, như nhóm người từ trường mệnh: Khảm, Ly, Chấn, Tốn và nhóm người từ trường: Càn, Khôn, Cấn, Đoài. Nhóm thứ nhất gọi là Đông tứ mệnh, nhóm thứ hai gọi là Tây tứ mệnh. Nhóm người Đông tứ mệnh ở ngôi nhà có hướng Đông tứ trạch; nhóm người Tây tứ mệnh ở ngôi nhà có hướng Tây tứ trạch là hợp, sức khỏe tốt và cuộc sống phát triển. Để xác định ngươi Đông tứ mệnh hay Tây tứ mệnh, người xưa căn cứ vào năm sinh theo lịch can chi, đó là khoảnh khắc thời gian người đó xuất hiện lần đầu tiên trong không gian - vũ trụ trên vật mang là trái đất.

Nguồn: Quang Tuệ
Dong tu trach phoc thuy hoc dong tu menh tay tu trach phong thuy menh tay tu menh