Bạn thuộc chòm sao nào

Thứ hai , 07/07/2014, 22:06 GMT+7
     

Chòm Bạch Dương: từ ngày 21 tháng 3 đến này 20 tháng 4.

Chòm Kim Ngưu: từ ngày 21 tháng 4 đến ngày 21 tháng 5.

Chòm Song Tử: từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 21 tháng 6.

Chòm Cự Giải: từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 23 tháng 7.

Chòm Sư Tử: từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 23 tháng 8.

Chòm Thất nữ: từ ngày 24 tháng 8 đến ngày 23 tháng 9.

Chòm Thiên Xứng: từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 23 tháng 10.

Chòm Thiên Yết: từ ngày 24 tháng 10 đến ngày 22 tháng 11.

Chòm Nhân Mã: từ ngày 23 tháng 11 đến ngày 22 tháng 12.

Chòm Sơn Dương: từ ngày 23 tháng 12 đến ngày 20 tháng 1.

Chòm Thủy Bình: từ ngày 21 tháng 1 đến ngày 19 tháng 2.

Chòm Song Ngư: từ ngày 20 tháng 2 đến ngày 20 tháng 3.

Nguồn: Thiệu Vĩ Hoa
chom sao chom bach duong chom kim ngu chom song tu chom cu giai chom su tu chom that nu chom