• Phản thôi miên là gì?

  Phương pháp thôi miên của vu sư thời cổ đại, tuy rất có hiệu quả, nhưng dưới con mắt của người hiện đại tiếp cận với văn minh...
 • Thuật thôi miên là gì

  Thuật thôi miên là kĩ thuật dẫn dắt người ta đi vào trạng thái nửa ngủ nửa thức. Trong trạng thái này, ý thức của người ta...
 • 12 lĩnh vực ứng dụng của thuật thôi miên

  Ứng dụng thường thấy của thuật thôi miên là điều tiết thần kinh; thật ra con người có khả năng tự điều tiết thần kinh; nhưng...
 • Thuật thôi miên trong đời sống hằng ngày

  Ám thị thôi miên không chỉ ở rất gần chúng ta, thậm chí ở đâu cũng có. Chỉ cần để ý là có thể phát hiện trong cuộc sống, khắp...