• Xem bói bài tây

    Trải qua nhiều giai đoạn biến chuyển, vì hình thức phức tạp khó nhớ của các lá Tarot, hơn thế nữa, 78 lá này còn phân chia...
  • Cách bói bài 32 lá

    Thể thức dàn quẻ 32 lá thật phong phú, mà thông dụng hơn hết trong hiện tại là lối dàn 3 lá, 7 lá, 15 lá và 21 lá.
  • Khu vực Ái tình giá những lá cơ

    Già Ái tình là biểu tượng của một người đàn ông đứng tuổi, đứng đắn, tốt bụng, ngay thẳng, lương thiện, dễ mến, một người bạn...