Những người nào có thể mang đến may mắn cho bạn

Thứ sáu , 08/08/2014, 21:33 GMT+7
     

Coi tu vi, xem tu vi, coi boi tu vi, tu vi tuong so, tu vi ly so, tu vi boi toan.

Phương diện đầu tư tiền tài:

Người trong cung Mệnh có Vũ Khúc có tài vận rất tốt, con mắt đầu tư của họ tương đối tốt, chỗ nào có tiền liền đến chỗ đó, hơn nữa họ rất hòa hiệp nghĩa khí, cho rằng có tiền thì mọi người cùng chia sẻ, cho nên đi theo họ, tiền tài của bạn sẽ tự nhiên kéo đến.

Phương diện sự nghiệp:

Người trong cung mệnh có thất Sát có khả năng xây dựng sự nghiệp vô cùng lớn, thường dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hơn nữa điều đáng quý sau khi sự nghiệp thành công, họ rất biết cất nhắc người đi sau, biết chia sẻ quyền lực cho những người bạn đồng hành cùng mình, vì vậy đa phần những người bên cạnh họ đều là những người có thể đồng cam cộng khổ.

Phương diện dự đoán tai họa:

Người trong cung mệnh có Liêm Trinh có giác quan thứ sáu rất mạnh và rất chuẩn, họ dễ dàng dự liệu được một vài tai họa, hơn nữa họ còn nói những cảm giác này cho người xung quanh để mọi người có thể cùng vượt qua khó khăn.

Nguồn: Thiệu Vĩ Hoa
Coi tu vi xem tu vi coi boi tu vi tu vi tuong so tu vi ly so tu vi boi toan.