Giải mã điềm báo chó sủa, nóng mặt, hắt xì hơi, nháy mắt, tai ù,...

Con người luôn có bản năng tìm cát tránh hung. Qua hàng nghìn năm lịch sử sinh tồn, con người có thể tổng kết được...