Ứng dụng và thực hành qua các ví dụ lập quẻ dịch qua hướng không gian vũ trụ của đối tượng xem

Chủ nhật , 10/08/2014, 19:21 GMT+7
     

BÀI 1: một thanh niên đi từ hướng Nam tới hỏi về tương lai gần của mình, giờ hỏi để xem Kinh Dịch là 11 giờ 20 trưa (quy đổi là giờ Ngọ).

GIẢI: trước hết ta lập đồ hình hướng Không gian Vũ trụ đôi tượng thanh niên này, Thanh niên đi từ hướng Nam là Ly, thanh niên có tượng Bát quái là Cấn, ta có đồ hình sau:

Đồ hình hướng không gian Vũ trụ của đối tượng xem:

ĐÔNG NAM

 TỐN : MỘC

5 - PHONG

NAM

LY : HỎA

3 - NỘI

TÂY NAM

KHÔN : THỔ

8 - ĐỊA

ĐÔNG

CHẤN : MỘC

4 - LÔI

ĐỐI TƯỢNG VÀ GIỜ XEM

7/3

TÂY

ĐOÀI : KIM

2 - TRẠCH

ĐÔNG BẮC

CẤN : THỔ

7. SƠN. NGOẠI

BẮC KHẢM :

THỦY

6

TÂY BẮC

CÀN : KIM

1 - THIÊN

Bước 2: lập mô hình dự báo hay quẻ để xem:

Nội quái Nam là Ly Hỏa, Ngoại quái chính là đôi tượng thanh niên là Cấn Sơn: Từ đây ta có mô hình dự báo hay quẻ: Cấn Sơn/Ly Hỏa = Sơn/Hỏa ---> Sơn Hỏa Bí (mô hình dự báo hay quẻ số 22).

22. Mô hình dự báo hay quẻ Sơn Hỏa Bí

Dich kinh, boi kinh dich, que kinh, chu dich, chu dich la gi, que dich, kinh dich hoc, 64 que dich

Chữ Bí của quẻ có nghĩa là: văn vẻ, rực rỡ, trang sức sáng sủa rực rỡ.

Khi dự báo gặp mô hình dự báo hay quẻ này, cho biết: sự việc sẽ có hanh thông, thuận lợi nhưng không lâu và nhiều. Do vậy, muốn có sự thuận lợi đòi hỏi bản thân phải thể hiện khả năng thực lực, chứ không phải bàn những biện pháp ngoại giao, làm đẹp lòng người khác.

Bước 3 tìm hào động và giải đoán qua hào động:

Tìm hào động: trị số Ly là 3, Cấn là 7, Ngọ là 7, ta có:

(3+7+7): 6 = 17: 6 = 2 dư 5. Vậy hào 5 quẻ Sơn Hỏa Bí động.

Nếu hào 5 động: cho biết nếu biết trọng cái gốc, cái bản chất tốt đẹp của bản thân, biết thể hiện mình đúng mức thì mọi việc đều tốt.

Bước 4:từ hào động lập quẻ hay mô hình dự báo biến, tức thực trạng cuối cùng. Hào 5 quái Ly âm thành Dương, Ngoại quái Ly thành Ngoại quái Tôn, ta có quẻ biến là Phong Hỏa Gia Nhân (quẻ số 37):

37. Mô hình dự báo hay quẻ Phong Hỏa Gia Nhân

Dich kinh, boi kinh dich, que kinh, chu dich, chu dich la gi, que dich, kinh dich hoc, 64 que dich

Chữ giai nhân có nghĩa là người trong một nhà. Đây là hiện tượng hôn nhân.

Quẻ Gia Nhân Nội quái là Thể Hỏa, Ngoại quái là Dụng Mộc, nghĩa là Dụng sinh Thể.

Bước 5: lập quẻ Hỗ: hào 2, 3, 4 làm Nội quái, hào 3, 4, 5 làm Ngoại quái, chồng lên nhau có quẻ Hỗ:

40. Mô hình dự báo hay quẻ hỗ Lôi Thủy Giải

Dich kinh, boi kinh dich, que kinh, chu dich, chu dich la gi, que dich, kinh dich hoc, 64 que dich

Quẻ Lôi Thủy Giải có Ngũ hành Mộc cũng sinh Thể Hỏa

Kết luận: qua quẻ Bí cho biết thanh niên này hiện tại rất tài vượng, có điềm lành, có chuyện trang sức trang hoàng rực rỡ, quẻ Gia Nhân có thêm người “người trong một nhà”, nghĩa là điềm thanh niên sắp cưới vợ. Xem phần Dụng sinh Thể về hôn nhân thì hôn nhân tốt đẹp. về hào động quẻ Bí, nghĩa từ “...biết thể hiện mình đúng mức thì mọi việc đều tốt”, nghĩa là thanh niên đã đến độ có nhu cầu và yêu cầu cưới vợ. Như vậy, thanh niên này chỉ trong những ngày tối sẽ cưới vợ, đám cưới sẽ vui vẻ. Mặt khác, quẻ biến có Dụng Mộc sinh Thể Hỏa, quẻ Hỗ là Mộc cũng sinh thể, nên thanh niên này hiện đang rất vượng.

Quả nhiên sau 17 ngày tiếp, thanh niên này cưới vợ.

Con số 17 này được dự luận chính là tổng của trị số Ly 3, Càn 7, giờ Ngọ 7 như tính ở trên.

BÀI 2: vào buổi trưa (giờ Ngọ) của ngày Quý Mão, người ta bỗng nghe thấy tiếng một con trâu kêu thảm thiết, tiếng kêu xuất phát từ hướng Bắc. Mọi người bèn xem quẻ thế nào.

GIẢI:trước hết lập đồ hình không gian Vũ trụ của tiếng kêu con trâu qua ví dụ này. Hướng Bắc có tiếng kêu là Khảm, con trâu có tượng Bát quái là Khôn, ta có đồ hình sau:

Đồ hình hướng không gian Vũ trụ của đối tượng xem:

ĐÔNG NAM

TỐN : MỘC

5 – PHONG

NAM

LY : HỎA

3

TÂY NAM

KHÔN : THỔ

8 - ĐỊA. NGOẠI.

ĐÔNG

CHẤN : MỘC

4 - LÔI

ĐỐI TƯỢNG VÀ GIỜ XEM
6/8

TÂY

ĐOÀI : KIM

2 - TRẠCH

ĐÔNG BẮC

CẤN : THỔ

7. SƠN

BẮC

KHẢM : THỦY

6 - NỘI

TÂY BẮC

CÀN : KIM

1 - THIÊN

Tiếng kêu từ phía Bắc, Bắc Khảm Thủy, nên Khảm là Nội quái. Con trâu có tượng trong Bát quái là Khôn, vậy Khôn là Ngoại quái. Vậy mô hình dự báo hay quẻ là: Khôn Địa/Khảm Thủy ...> Địa/Thủy = Địa Thủy Sư, quẻ số 7 trong bảng 64 mô hình dự báo hay quẻ.

7. Mô hình dự báo hay quẻ Địa Thủy Sư

Dich kinh, boi kinh dich, que kinh, chu dich, chu dich la gi, que dich, kinh dich hoc, 64 que dich

Bước tiếp: tìm hào động:

(6+8+7 (giờ Ngọ)): 6 = 21: 6 = 3 dư 3; vậy hào 3 của quẻ Sư động.

Hào 3 quẻ Sư động nói:

Hào 3: âm, "Sư, hoặc dư thi, hung", cho biết ở vào tình thế bất chính, bất trung, không hay, bị lép vế, thua thiệt, có thể mang cái gì có trở về.

Nghĩa của hào là sự việc “ ...hung”, không hay, thua thiệt. Đây là sự hung hiểm đến con trâu

Bước tiếp theo: lập quẻ Biến. Hào 3 quẻ Khảm biến thành hào dương, thành quái Tôn Phong. Vậy quẻ biến là: Khôn Địa/ Tôn Phong = Địa/ Phong = Địa Phong Thăng, quẻ số 46. quẻ Địa Phong Thăng Ngũ hành Mộc khắc Thể (con trâu) Thổ. Vậy quái Tốn Mộc là Dụng, quái Khôn (con trâu) Thổ là Thể. Dụng khắc Thể (con trâu), tiếng trâu yếu ớt, Con số “trong vòng 20 ngày” được dự đoán xuất phát từ trị số 21, tổng của quái Địa 8 với quái Khảm 6 và giờ Ngọ 7 (tổng là 21).

46. Mô hình dự báo hay quẻ biến Địa Phong Thăng

Dich kinh, boi kinh dich, que kinh, chu dich, chu dich la gi, que dich, kinh dich hoc, 64 que dich

Lập quẻ Hỗ: lấy hào 2,3,4 quẻ Sư làm Nội quái và lấy hào 3,4,5 làm Ngoại quái, chồng lên nhau ta có quẻ Hỗ: Địa Lôi Phục có Ngũ hành Mộc.

Kết luận: quẻ Sư lấy Khôn làm Thể, quẻ Biến Tốn Dụng khắc Thể Khôn, quẻ Hỗ Mộc cũng khắc Thể Khôn, tiếng trâu nghe yếu ớt, vậy con trâu sẽ chết, và đoán rằng trong vòng 20 ngày nữa con trâu sẽ bị giết. Quả nhiên ngày thứ 20, người ta đến mua trâu về giết thịt đãi họ hàng.

Tổng trị số của quẻ và giờ xem là 21, nên ngày ứng nghiệm khoảng 20,21 ngày như trên là vậy.

BÀI 3: vào giờ Mão ngày Kỷ Sửu có người đi bộ trên đường thấy một cụ già từ phương Đông Nam (Tốn) bước lại, nhìn sắc mặt có vẻ u buồn. Người kia hỏi: sao cụ u buồn vậy ?. Cụ già trả lời: “Tôi không có gì lo lắng cả”. Cảm thấy kỳ lạ, người kia bèn đoán Dịch. Người đó làm như sau:

GIẢI: người già có tượng Bát quái là Càn trị số 1 làm Ngoại quái; phương hay hướng cụ già đi đến mà người kia quan sát là Tôn trị số 5 là Nội quái. Vậy mô hình dự báo hay quẻ là: Càn Thiên/Tôn Phong = Thiên/ Phong = Thiên Phong Cấu (tra bảng 64 Mô hình dự báo hay quẻ là quẻ số 44).

Lập đồ hình hướng không gian Vũ trụ cụ già đi bộ.

ĐÔNG NAM

TỐN : MỘC

5. PHONG-NỘI

NAM

LY: HỎA

3

TÂY NAM

KHÔN : THỔ

8- ĐỊA

ĐÔNG

CHẤN: MỘC

4 – LÔI

ĐỐI TƯỢNG VÀ GIỜ XEM

6/8

TÂY

ĐOÀI: KIM

2 - TRẠCH

ĐÔNG BẮC

CẤN: THỔ

7.SƠN

BẮC

KHẢM: THỦY

6

TÂY BẮC

CÀN : KIM

1.THIÊN.NGOẠI

Lập quẻ:

44. Mô hình dự báo hay quẻ Thiên Phong Cấu

Dich kinh, boi kinh dich, que kinh, chu dich, chu dich la gi, que dich, kinh dich hoc, 64 que dich

Tìm hào động:

Giờ Mão là 4, lấy tổng: (1+5+4): 6 = 10: 6 = 1 dư 4. Vậy hào 4 của quẻ Cấu động. Lời giải đoán của hào 4 này như sau: “Bao vô ngư, khởi hung”, nghĩa là trong bao không có cá, khởi hung.

Quái Tôn Mộc là Thể, quái Càn Kim là Dụng (vì hào động ở quái Càn, hào 4), vậy Dụng khắc Thể (là cụ già).

Lập quẻ Hỗ: lấy hào 2,3,4 đều Dương quẻ Cấu làm Nội quái, hào 3,4,5 cũng đều Dương làm Ngoại quái, chồng lên nhau ta có quẻ Hỗ Thuần Càn Ngũ hành Kim.

Kết luận: như vậy quẻ Biến có Dụng khắc Thể, quẻ Hỗ Càn Kim cũng khắc Thể Tôn Mộc; nét mặt cụ già lại hơi u buồn nên sinh khí đang tuyệt; cụ lại đang đi đường nên điềm xấu lại đến sau đó rất nhanh (tổng trị số thành 10:2=5 ngày). Người bộ hành kia bèn nói với cụ già: “Trong vòng 5 ngày tới, cụ phải hết sức thận trọng trong mọi việc, nếu không tại họa lớn giáng xuống đầu đó”.

Quả nhiên qua 5 ngày sau, cụ già đi tham gia yến tiệc bị hóc xương cá mà mất.

BÀI 4: một người đàn ông trung tuổi đến hỏi xem việc kinh doanh sắp tới thế nào. Lúc hỏi là 9 giờ 55 phút sáng. Tâm trạng lúc hỏi có chút bồn chồn.

GIẢI: đàn ông trung tuổi thuộc quái Khảm Thủy, trị số 6 (xem mục 3 dưới đây, mục quái Khảm, phần Nhân vật) làNgoại quái. Trạng thái bồn chồn thuộc quái Chấn Mộc trị số 4 (xem quái Chấn, mục Nhân sự dưới đây) làm Nội quái. Ta lập mô hình hướng không gian Vũ trụ của đối tượng như sau:

Lập đồ hình hướng không gian Vũ trụ đối tượng trung niên:
 

ĐÔNG NAM

TỐN : MỘC

5. PHONG

NAM

 LY: HỎA

3

TÂY NAM

KHÔN : THỔ

8 - ĐỊA

ĐÔNG

CHẤN: MỘC

4 - LÔI - NỘI

ĐỐI TƯỢNG VÀ GIỜ XEM

6/8

TÂY

ĐOÀI: KIM

2 - TRẠCH

ĐÔNG BẮC

CẤN: THỔ

7. SƠN

BẮC

KHẢM: THỦY

6 NGOẠI

TÂY BẮC

CÀN : KIM

1. THIÊN.

Lập quẻ: ta có quẻ Khảm/Chấn = Thủy/Lôi Truân.

3. Mô hình dự báo hay quẻ Thủy Lôi Truân:

Dich kinh, boi kinh dich, que kinh, chu dich, chu dich la gi, que dich, kinh dich hoc, 64 que dich

Tìm hào động, giờ Thìn xem trị số 5, vậy hào động là:

(6+4+5) : 6 = 2 dư 3, vậy hào 3 quẻ Truân động, nên đây là Dụng, Khảm là Thể. Dụng Chấn Mộc được. Thể Thủy Khảm sinh, tức Thể sinh dụng, trong kinh doanh theo Thể Dụng tổng quyết thì cho thông tin ban đầu việc kinh doanh có tổn thất, lo buồn.

Để có thêm kết luận về vấn đề này, ta tìm hào 3 quẻ Truân động, cho thấy:

Nếu hào 3 động: nếu không có người giúp thì không thành. Nên chối bỏ đi, còn tiếp tục tiến thì sẽ hối hận.

Cũng cho biết: ở vào tình huống bình thường. Việc làm muốn thành công phải có sự đồng tâm nhất trí. Phòng người ngoài tranh đoạt công lao tiền của, song không thể hiện rõ và thái quá, vì cũng có người giúp cho mình việc này.

Bình giải: qua lời hào, việc kinh doanh của người đàn ông này muốn thành nên tìm người liên doanh, liên kết. đề phòng thất thoát do tranh đoạt kết quả của mình. Sẽ xuất hiện người đến giúp.

Để có kết luận chính xác hơn, ta lập quẻ Hỗ, lấy hào 2,3,4 quẻ Truân làm nội quái, hào 3,4,5 làm ngoại quái, ta có quẻ: Sơn Địa Bác Ngũ hành Kim, Kim quẻ Bác sinh Thể Khảm của Truân, nên kết luận công việc kinh doanh sắp tới tuy ban đầu có khó khăn, tưởng chừng thất bại nhưng lại thành công, vui vẻ . Trong quá trình kinh doanh, có người giúp đỡ cho mình.

23. Mô hình dự báo hay quẻ hỗ Sơn Địa Bác ngũ hành Kim        

Dich kinh, boi kinh dich, que kinh, chu dich, chu dich la gi, que dich, kinh dich hoc, 64 que dich

Nguồn: Quang Tuệ
Dich kinh boi kinh dich que kinh chu dich chu dich la gi que dich kinh dich hoc 64 que dich