Tại sao công việc của bạn lại không như ý muốn

Chủ nhật , 31/08/2014, 22:04 GMT+7
     

Cong viec, bang long voi cong viec, cong viec nhu y, tu vi dau so, cung quan loc, quan loc

Phàm là những người có sao Hóa Kỵ trong cung Quan Lộc, dể gặp khó khăn trong công việc, hay không bằng lòng với môi trường làm việc, hơn nữa do luôn yêu cầu quá cao trong việc nên dể sinh cảm giác thất bại.

Những người có sao Thiên Cơ trong cung Mệnh hay cung Quan Lộc, thái độ dể bị dao động, không kiên định nên thường có những biến động trong công việc.

Khi cung Quan Lộc bị sao xấu khắc chế, dể khiến công việc không được phát triển hoặc gặp khó khăn, công lao dể bị người khác cướp mất.

Cong viec, bang long voi cong viec, cong viec nhu y, tu vi dau so, cung quan loc, quan loc

Khi cung Quan Lộc là cung Không, sẻ có cảm giác không đủ năng lực, thường không thể đảm nhiệm công việc một cách thành công nên sẻ không thể có cảm giác vừa ý với công việc.

Nguồn: Thiệu Vĩ Hoa
Cong viec bang long voi cong viec cong viec nhu y tu vi dau so cung quan loc quan loc