Xuất file Revit sang 3D max cad pdf

Thứ bảy , 22/11/2014, 15:24 GMT+7
     

Vấn đề:

Các bước cần thiết để xuất file Revit sang 3ds Max?

Giải quyết:

Khi đã hoàn tất thiết kế ban đầu, bố trí mô hình của dự án trong Revit Architecture, bạn có thể sử dụng Autodesk 3ds Max hoặc Autodesk 3ds Max Design để kết xuất hình và những chi tiết cuối cùng.

• 3ds Max là một chương trình tạo chuyển động 3D chuyên nghiệp, bổ sung chuyển động, mô hình có khả năng đáp ứng hầu hết những vấn đề phức tạp vềnhận dạng và hình dung thiết kế.

• 3ds Max Design là giải pháp hình dung thiết kế 3D dành cho kiến trúc, kỹ sư thiết kế, chuyên gia phác họa. Nó được chỉ định hòa nhập với file FBX xuất từ Revit Architecture, duy trì mô hình hình học, nguồn sáng, vật liệu, các thiết lập máy quay và siêu dữ liệu khác từ dự án Revit. Với Revit Architecturevà 3ds Max Design làm việc cùng nhau, nhà thiết kế có thể mở rộng tiến trình xây dựng mô hình thông minh bao gồm thiết kế hình dung.

Lưu ý: Để đơn giản, các chủ thể đề sau tham chiếu đến 3ds Max, nhưng thông tin này cũng áp dụng cho 3ds Max Design.

Bạn có thể xuất sơ đồ 3D từ một dự án đến file FBX, và nhập file này vào 3ds Max. Trong 3ds Max, sau đó bạn có thể tạo bản dịch phức tạp của thiết kế cho khách hàng. File định dạng FBX đã đem thông tin biên dịch sang 3ds Max, bao gồm các nguồn sáng, hiển thị biên dịch, các thiết lập bầu trời, và các chỉ định vật liệu trong sơ đồ 3D.

Do bảo quản thông tin này trong suốt quá trình xuất, Revit Architecture duy trì ở mức độ cao về tính trung thực và giảm số lượng công việc yêu cầu trong 3ds Max.

• Trước khi xuất sơ đồ 3D sang 3ds Max

Revit Architecture được thiết kế cung cấp khả năng tương tác cao với 3ds Max. Tuy nhiên, bạn có thể thực hiện các bước để tiếp tục cải thiện hiệu suất và đảm bảo kết quả khả quan. Trước khi xuất sơ đồ 3D từ một dự án Revit nhập vào 3ds Max. Sử dụng các chiến lược sau:

Lưu ý: Để xuất một sơ đồ 2D, trước tiên tạo sơ đồ 3D định hướng đến sơ đồ 2D (chẳng hạn, sơ đồ mặt cắt hoặc sơ đồ hình chiếu). Trong sơ đồ 3D, nhấp phải vào View Cube và nhấp Orient to View . . . để biết chi tiết,

❖ Hoàn tất công việc thiết kế trong Revit Architecture

Để đảm bảo Revit Architecture vẫn duy trì nơi lưu trữ dữ liệu cho dự án, thực hiện tất cả các thay đổi đối với mô hình xây dựng trong dự án Revit. Không làm thay đổi mô hình xây dựng trong 3ds Max.

❖ Giới hạn hình học mô hình.

Để giới hạn hình học mô hình 3D từ Revit Architecture khi xuất sang 3ds Max, cần xem xét tất cả các vấn đề sau:

• Ẩn những phần tử không yêu cầu có trong sơ đồ.

• Sử dụng hộp mặt cắt.

• Thiết lập mức độ chi tiết.

❖ Chuẩn bị sơ đồ 3D để chuyển dịch.

Trước khi xuất một sơ đồ 3D sang FBX, áp dụng vật liệu vào các phần tử mô hình, và chỉ định hiển thị kết xuất theo mong muốn.

Ngoài ra, kiểm tra vị trí của các nguồn sáng trong sơ đồ và làm mờ hoặc bật tắt đèn để đạt được kết quả mong muốn.

Trước khi xuất sang FBX chuyển vào 3ds Max, bạn có thể tạo kết xuất ảnh ban đầu bằng công cụ render của Revit. Bởi vì khi render trong Revit Architecture đầu tiên, bạn có thể kiểm tra ánh sáng và vật liệu render hiển thị và tinh chỉnh chúng khi cần thiết trước khi xuất.

❖ Xuất sang FBX

1. Trong Revit Architecture, mở sơ đồ 3D, và chuẩn bị đềxuất.

2. Nhấp ???? > Export > FBX.

Nếu FBX hiển thị màu xám, mở sơ đồ 3D trong dự án. Sau đó thử lại.

3. Trong hộp thoại Export 3ds Max (FBX), tại Save in, chỉ đường dẫnđến thư mục lưu trữ file xuất.

4. Tại Naming, thực hiện như sau:

> Để chỉ định tên file bằng tay,chọn Manual (Specify file name). Tại Filename/prefix nhập tên của file xuất: BBB.

> Để sử dụng một tên file tự động đượctạo, chọn Automatic — Long (Specify prefix hoặcAutomatic - Short.

5. Nhấp Save

Vấn đề:

Khi xuất ra file FBX không thểhiện đúng vật liệu. Bạn có thông báo khi nhập một mô hình FBX vào 3dsMax Design từ Revit, vật liệu hiển thị mờ xỉn hoặc dạng vật liệu đor

Giải quyết:

Kiểu vật liệu sửdụng trong mô hình FBX nhập từ Revit vào 3ds Max Design phụ thuộc vào thuộc tính của phần tử Revit gốc.

Nếu phần tử Revit gồm có nhiều lớp (layers), được chỉ định nhiều loại vật liệu vào trong kết cấu, nhưhình trang bên, 3ds Max Design sử dụng Multimat_XX:

Khi những phần tử kiểu này được nhập vào như một mô hình FBX, 3ds Max lưu trữ thông tin của vật liệu trong một vật liệu đơn Multi/Sub-Object Material.

Mỗi vật liệu của layer tương ứng được thiết lập với một địa chỉ vật liệu khác Material ID với kiểu vật liệu ProMaterial ấn định cho nó.

Nếu phần tử Revit chỉ có một layer được chỉ định với một vật liệu đơn, như hình dưới, 3ds Max Design hiển thị ProMaterial:

Vấn đề:

Tại sao kích thước của một file FBX được xuất từ Revit lớn hơn so với file Revit RVT gốc?

Giải quyết:

File Revit gốc không chứa dữ liệu giống như file FBX.

Thông tin cảnh trong file Revi: được dựa trên thông tin xây dựng đặc trưng của Revit thu được từ chương trình và từ nhiều sơ đồđặc trưng tự nhiên.

Khi dữ liệu này được xuất như một fileFBX. nó được chuyển đổi sang dạng thông tin cảnh FBX phức hợp dựa trêndữ liệuhình học, như là tọa độ đỉnh (vertex coordinates). UVs, và dữ liệu vật liệu đã được nhúng vào file FBX. Những file FBX phải chứa mọi kết cấu Revit đã áp dụng vào vật liệu vì vậy bạn có thể nhập file FBX vào 3ds Max.

Một cảnh trong file Revit không cần phải chứa nhiều file kết cấu texture bởi vì textures cư trú trong phần mềm Revit, là nơi cảnh file có thể tham chiếu chúng.

File xuất FBX chứa dữ liệu hình học thực tế ở dạng không bị nén, do vậy có thể đọc nó trong một số phần mềm hỗ trợ định dạng file FBX.

File định dạng FBX sẽ nhập tất cả các đối tượng tại mức phần của một sơ đồ chi tiết. Bạn có thể điều khiển dữ liệu xuất bằng cách điều chỉnh thiết lập hiển thị (Visibility settings) trong sơ đồ3D view hoặc camera view.

Trước khi xuất một file FBX từ Revit, bạn có thể tối ưu hóa sơ đồ theo những cách sau:

1. Trong hộp thoại Visibility Graphic Overrides xóa dấu kiểm Visibility tắt những hạng mục không muốn hiển thị và bảng làm việc:

2. Chỉ xuất một phần của bản vẽ hoặc mặt cắt chi tiết bằng cách sử dụng Section Box trong sơ đồ 3D view hoặc camera view:

3. Khi nhập file FBX vào 3ds Max, thực hiện những bước sau:

Nhấp vào biểu tượng ???? > Import > Import.

- Trong hộp thoại, chỉ đường dẫn đến file FBX đã tạo.

4. Trong 3ds Max, trên trình đơn Customize > nhấp chọn Preferences.

5. Trên tab Files của hộp thoại Preferences, bên dưới File Handling, nhấp chọn Compress On Save.

6. Lưu file này vào ổ đĩa với tên như là BBB.max. Điều này sẽ nén kích thước file.

7. Trên thanh trình đơn, nhấp File > Reset và mởfile 3ds Max đã được lưu sau cùng (BBB.max) trong dự án Final/Master.

Hoặc bạn Nên kết file BBB.max vào trong dự án Final/Master bằng cách nhấp ???? > References > Xref Scene.

Vấn đề:

Bạn muốn thiết lập đường dẫn vật liệu Material đến thư mục khác để cho 3ds Max cũng có thể tìm thấy chúng.

Giải quyết:

Khi nhập một file FBX (BBB.fbx) từ Revit vào 3ds Max, thư mục (BBB) cùng tên với file FBX đã được tạo trong thư mục nơi file đã được tạo. Thư mục này gồm 2 thư mục phụ: Environments và Materials. Thư mục Materials lưu trữ tất cả những ánh xạ đã liên kết với file FBX (BBB.fbx). 3ds Max cũng tlm thấy những ánh xạ trong thư mục này.

Nếu muốn lưu các ánh xạ đến vị trí khác, bạn thực hiện các bước sau:

1. Nhập file FBX (BBB.fbx) vào 3dsMax.

2. Trên trình đơn, nhấp vào biểu tượng ???? > Save As > Archive.

3. Trong hộp thoại File Archive, nhập tên vào (ví dụ, ArchiveB). Chọn địa chỉ kết thúc (ví dụ: d/test/ ArchiveB), và sau đó nhấp Save.

4. Một file lưu trữ bị nén (ArchiveB.zip hoặc một file vănbản ghi danh sách các ảnh bitmap của quang cảnh vàtên đường dẫn của chúng sẽ được tạo.

5. Trích file bị nén này vào file ảnh 3ds Max hiện hành, file văn bản, và một thư mục chứa tất cả những ảnh bitmap của quang cảnh.

6. Trong 3ds Max, trên thanh trình đơn nhấp File > Reset.

7. Tải file 3ds Max từđịa chỉ mới vào (d/test/ ArchiveB). Bây giờ file 3ds Max sẽ luôn tìm đến địa chỉ này để tìm những ảnh bitmap của cảnh.

Những sự cố thường gặp khi xuất sang 3ds Max

Khi xuất một sơ đồ3D từ Revit Architecture và nhấp vào 3ds Max, bạn có thể gặp những vấn đề sau.

• Khi xuất từ Revit Architecture và nhập vào 3ds Max tiến trình diễn ra chậm.

Tiến trình diễn ra chậm khi diện tích dự án rộng chứa nhiều đối tượng và dữ liệu. Để cải tạo tiến trình, giới hạn hình học mô hình xuất. Trong Revit Architecture bạn sử dụng hộp mặt cắt, ẩn các hạng mục phần tử mà bạn không cần đến trong cảnh và thiết lập mức chi tiết thích hợp.

• Nhiều camera không xuất sang 3ds Max được

Revit Architecture chỉ được xuất sang FBX một camera tương ứng thực sự với sơđồ 3D view. Kết quả, chỉ có sơ đồ 3D Revit hiện hành hoặc camera sẽ được nhập vào 3ds Max là một sơ đồ camera 3D.

• Đặt góc camera không đúng trong 3ds Max

Vấn đề:

Khi bạn xuất một Revit 3D view sang FBX và nhập nó vào 3ds Max, góc camera có thể không phản chiếu góc của Revit view.

3ds Max không hỗ trợ vùng xén và tầm nhìn của camera Revit. Tuy nhiên, phạm vi quan sát (FOV) hoặc góc nhìn phối cảnh của camera Revit sẽ không đúng trong 3ds Max. Nếu bạn điều chỉnh camera Revit bằng cách trở lại kích thước yêu cầu hoặc bù lại vùng xén của 3D view trong Revit Architecture, 3ds Max không thực hiện sự thay đổi một cách chính xác.

Giải quyết:

Trong 3ds Max, điều chỉnh góc quay camera cần thiết để đạt được kết quả mong muốn.

Vấn đề:

Tôi muốn xuất hồ sơ dự án từ Revit sang định dạng file *.pdf phải làm thế nào?

Giải quyết:

Muốn xuất hồ sơ dự án từ Revit sang định dạng file * .pdf, cách đơn giản là bạn trình bày dựán dưới dạng sheet, sau đó xuất sang AutoCAD dưới định dạng ,dwf. Đảm bảo máy bạn đã cài đặt chương trình Adobe Acrobat, nhấp phải vào file sheet chon Convert to Adobe Acrobat thì Autodesk DWF Viewfer sẽ tự mở lên và hỏi địa chỉ lưu file pdf này.

Chọn địa điểm lưu file là xong.

Nguồn: Nhóm STK
Xuat fle revit 3ds max xuat file revit sang cad xuat file revit sang pdf tai lieu hoc 3ds max