Xuất bảng liệt kê trong revit (schedule in revit

Thứ bảy , 22/11/2014, 11:18 GMT+7
     

Vấn đề:

Làm cách nào xuất bảng liệt kê Shedule từ một dự án Revit sang Excel?

Giải quyết:

1. Giả sử bạn có một bảng liệt kê về một thành phần (cửa đi) của một dự án.

Door Sched.

Mark

Height

Width

Thickness

Frame Materi

Frame Type

Floor

12

2032

1219

 

 

 

2nd Flr.Cnst.

13

2032

914

51

 

 

2nd Flr.Cnst.

14

2032

1219

 

 

 

2nd Flr.Cnst.

15

2032

914

51

 

 

2nd Flr.Cnst.

16

2134

813

51

 

 

2nd Flr.Cnst.

17

2032

762

51

 

 

2nd Flr.Cnst.

18

2032

762

51

 

 

2nd Flr.Cnst.

19

2032

762

 

 

 

2nd Flr.Cnst.

20

2134

813

51

 

 

2nd Flr.Cnst.

21

2032

762

51

 

 

2nd Flr.Cnst.

22

2032

762

51

 

 

2nd Flr.Cnst.

23

2032

762

 

 

 

2nd Flr.Cnst.

24

2032

914

51

 

 

2nd Flr.Cnst.

25

2032

914

51

 

 

3rd Flr.Cnst.

26

2032

914

51

 

 

3rd Flr.Cnst.

27

2032

1219

 

groundpla

 

3rd Flr.Cnst.

28

2032

1219

 

 

 

3rd Flr.Cnst.

29

2032

914

51

 

 

3rd Flr.Cnst.

30

2134

813

51

 

 

3rd Flr.Cnst.

31

2032

762

51

 

 

3rd Flr.Cnst.

32

2032

762

51

 

 

3rd Flr.Cnst.

33

2032

762

 

 

 

3rd Flr.Cnst.

34

2134

813

51

 

 

3rd Flr.Cnst.

35

2032

762

51

 

 

3rd Flr.Cnst.

36

2032

762

51

 

 

3rd Flr.Cnst.

37

2032

762

 

 

 

3rd Flr.Cnst.

38

2032

914

51

 

 

3rd Flr.Cnst.

39

2032

762

51

 

 

1st Flr.Cnst.

40

2032

762

51

 

 

1st Flr.Cnst.

 
2. Nhấp vào biểu tượng ????> Export > Reports > nhấp chọn Schedule.

Hộp thoại Export Schedule xuất hiện, nhấp chọn thư mục lưu file và đặt tên file với định dạng: *.txt. Nhấp Save.

Hộp thoại Export Schedule xuất hiện. Chọn các tùy chọn mặc định như hình, sau đó nhấp OK.

Bạn đã có một file liệt kê dạng .txt, nhưng cần lưu ýkhi xuất sang file .txt mọi thuộc tính công thức tính trong Revit không còn nữa, các dữ liệu chỉ là các số học bình thường.

3. Trong cửa sổ trình duyệt Explorer, tìm đến thư mục lưu file .txt mới xuất, nhấp chuột phải vào tên file chọn Open With > Choose Program.

Hộp thoại Open With hiển thị, nhấp chọn chương trình để mở file là Microsoft Office Excel.

Chọn xong nhấp OK.

4. Trong cửa sổ chương trình Excel, trên thanh trình đơn nhấp chọn File > Save As lưu lại file này với định dạng .xls. của Excel.

Vấn đề:

Làm cách nào để lập bảng giá thống kê chi tiết?

Giải quyết:

Cách thực hiện lập bảng giá thống kê chi tiết như sau:

Ví dụ: Tính tổng chi phí xây dựng các tấm sàn của tòa nhà 20 tầng.

Nhấp tab View > Schedules > chọn Schedule/Quantities.

Trong hộp thoại New Schedule, bên dưới Category, nhấp chọn Floors trong bảng danh mục.

Nhập vào khung Name tên của bảng liệt kê, nếu không chương trình tự đặt tên theo mặc định. Nhấp OK.

Hộp thoại Schedule Properties hiển thị, nhấp chọn tab Fields.

Bên dưới khung liệt kê Available fields, nhấn giữ phím Ctrl, nhấp chọn các trường: Area, Cost, Count, Level và nhấp nút Add. Các trường được chọn sẽ di chuyển sang bên khung Scheduled fields.

Sử dụng các nút Move Up và Move Down để sắp xếp thứ tự các trường trong khung Schedued fields (in order) như sau: Count. Level, Area. Cost.

Nhấp nút Calculated Value để bổ sung thêm trường tính toán.

Hộp thoại Calculated Value xuất hiện. Tại Name, nhập tên trường bổ sung là THANH TIEN. Chọn Number trong khung Type. Tại Formula, nhập công thức tính giá thành trên một đơn vị diện tích: Area*Cost/1m^2. Nhấp OK.

Trong hộp thoại Schedule Properties:

• Trên tab Sorting/Grouping, chọn tùy chọn Grand totals và nhấp vào khung cuộn chọn Count and totals để tính tổng cộng toàn bộ.

• Nhấp tab Formatting.

Bên dưới Fields, lần lượt nhấp chọn các trường: Volume, Area, Cost, THANH TIEN và bên dưới Field Formatting, nhấp chọn Calculate totals.

Riêng trường THANH TIEN, nhấp thêm vào nút Field Format.

• Trong hộp thoại Format, bỏ chọn Use default settings.

• Bên dưới Units, chọn Currency.

• Bên dưới Unit Symbol, chọn $.

• Chọn tùy chọn Use digit grouping để phân nhóm chuỗi số.

Nhấp OK đóng hộp thoại Schedule Properties. Bảng liệt kê diện tíchsàn và tổng chi phí đã được tạo trong vùng vẽ và trình duyệt Project Browser.

Nguồn: Nhóm STK
Xuat du lieu trong revit tai lieu hoc revit mep day revit architechure du lieu trong revit