Xem tử vi nữ Mậu Thân sinh năm 1968

Thứ bảy , 04/02/2017, 14:04 GMT+7
     
 
Mệnh nữ
 
Cung mệnh: Cung Khảm
 
Nạp âm: Đại Trạch Thổ
 
- Tử vi nữ Mậu Thân hợp kỵ hôn nhân
 
* Không nên kết hôn vào năm: 26, 32, 38, 44 tuổi.
 
* Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc: Kết hôn với người tuổi Kỷ Dậu, Quý Sửu, Ất Mão, Đinh Mùi, Ất Tỵ.
 
* Cuộc sống hôn nhân bình thường: Kết hôn với người Canh Tuất, Nhâm Tý, Bính Thìn, Bính Ngọ.
 
* Cuộc sống hôn nhân khó khăn: Kết hôn với người tuổi Mâu Thân, Giáp Dần .
 
- Tử vi nữ Mậu Thân hợp kỵ tuổi làm ăn 
 
* Tuổi hợp: Quý Sửu, Ất Mão, Kỷ Dậu. 
 
* Tuổi kỵ: Tân Hợi, Quý Hợi.
 
- Tử vi nữ Mậu Thân tuổi hợp kỵ tổng quát
 
* Tránh năm Tam tai: Đối với tuổi theo năm sinh cụ thể còn phải tính nếu không phạm Thọ tử thì mới được, các tuổi phạm là:
 
+ Tuổi Thân, Tý, Thìn gặp Dần, Mão, Thìn.
 
+ Tuổi Dần, Ngọ, Tuất gặp Thân, Dậu, Tuất.
 
+ Tuổi Tỵ, Dậu, Sửu gặp Hợi, Tý, Sửu.
 
+ Tuổi Hợi, Mão, Mùi gặp Tỵ, Ngọ, Mùi.
 
* Tránh năm Kim lâu: Lấy số tuổi âm lịch chia cho 9, lấy số dư ngoài số 1, 3, 6, 8 (những năm phạm Kim lâu).
 
* Tránh các tuổi phạm: Địa sát, Thọ tử, Hoang ốc 20, 22, 25, 31, 34, 40, 43 tuổi.
 
* Ngoài ra còn phải tránh hạn Thái tuế theo năm sinh, như: Người tuổi Mậu Thân đến năm Canh Thân phạm Thái tuế.
 
- Tử vi nữ Mậu Thân hướng tốt theo Bát trạch
 
* Hướng Chính Đông (Chấn): Được Thiên y, ở vị trí Giáp, Mão.
 
* Hướng Đông Nam (Tốn): Được Sinh khí, ờ vị trí Thìn, Tốn, Tỵ.
 
* Hướng Chính Nam (Ly): Được Phúc đức, ở vị trí Bính, Ngọ.
 
* Hướng nhà, cổng cửa, bàn thờ, giường nằm, cửa bếp: Chính Đông (Giáp, Mão), Đông Nam (Thìn, Tốn, Tỵ), Chính Nam (Bính, Ngọ).
 
* Hố ga, nhà vệ sinh, bép nấu: Tây Bắc (Hợi), Chính Tây (Tân).
Nguồn:
Xem tu vi nu Mau Than. Mau Than. tu vi nu Mau Than