Xem nốt ruồi nằm hai bên của vùng cổ

Thứ tư , 06/05/2015, 22:15 GMT+7
     

not ruoi hai ben vung co

Khoan hồng đại lượng chí (nốt ruồi khoan hồng đại lượng)

Tỏa cốt chí sinh lượng khoan hồng, vô luận nam nữ giai tâm trung,

Bỉnh tính ôn hòa chí cao thượng, thuần hậu phúc lộc tự phong long.

Hiền lương thanh cát hữu nhân nghĩa, lượng như đại hải nhẫn nại hung,

Xứ vật xứ nhân đồng chi khí, xuất ngôn vô độc chính độc phong,

Đạo tự bao la minh đạo lý, đả phá mê đồ tâm địa thông,

Ninh nguyện nhân sát bất sát nhân, nhân khi vô oán thiếu phẫn điền,

Thường yêu dữ nhân hành phương tiện, xứ nhắn thế hòa duyệt thân.

(Chú thích: Tỏa cốt tức là tỳ bà cốt, nằm dưới hai bên của vùng cổ, mỗi bên một nốt ruồi đen).

Ý nghĩa của bài ca quyết:

Nốt ruồi tỏa cốt là nốt ruồi khoan hồng, dù nam hay nữ đều có đức tính cao thượng, thân thiện, nhiều phúc đức, trung nghĩa, nói năng dịu dàng, đúng nghĩa lý, luôn vì mọi người, thích giúp đỡ ngời khác.

Nguồn: Chơi Phong Thủy
Not ruoi hai ben vung co not ruoi vung co not ruoi ngay co