Xem nốt ruồi mọc ở trên lưng

Thứ sáu , 08/05/2015, 18:41 GMT+7
     

>> Nốt ruồi sau lưng có ý nghĩa gì?

>> Xem nốt ruồi sau lưng ngay đốt xương sống

ư

Phúc như Đông hải chí (nốt ruồi phúc như Đông hải)

Chí sinh bối hậu chính trung gian, phúc như đông hải hảo nan ngôn,

Bất phân nam nữ đại cát lợi, quý tử ngũ phúc mãn đường tiền,

Âm đức tế nhân tất hảo báo, phú quý thanh cao nhỉ tôn diên,

Tổ ấm phúc lộc khả an hưởng, công danh tảo trì kim khuyết tiên,

Phú hữu kỉ bá va lân quốc, định hữu tiền trình hoạch lệ niên,

Danh thành lợi toại chí hiền sĩ, tịch hậu lý phong chi phúc tiên,

Khả ngôn mỹ chí biệt vô tỉ, khâm khoa phúc trạch khả cùng thiên.

Ý nghĩa của bài ca quyết:

Nốt ruồi xuất hiện ngay giữa lưng thì đại thọ, cho dù là nam hay nữ đều được hưởng những sự an lành, con cháu đầy nhà. Càng làm nhiều việc thiện thì phúc đức càng cao.

Thạch sùng cự phú chí (nốt ruồi thạch sùng cự phú)

Thạch sùng tuyên phú bối trung sinh, vô luận nam nữ phú hiển danh,

Túc y phong thực phúc lộc trọng, gia tài dinh trạch vạn sự hưng,

Quảng trí điền sản thành thiên mạch, lan nội ngưu mã đa thành quần,

Khố nội thanh phu tích tụ mãn, cữu trung kim kê đa phì đồn,

Thương thượng trữ tích thiên trung túc, sương lý đôi tụ bách hộc trân,

Gia trạch bình an đa cát khánh, hưng long thế đề dị châu dinh,

Căn siêu thạch sùng chí cự cự phú, tài ông vưu thắng cổ cập kim.

Ý nghĩa của bài ca quyết:

Nốt ruồi màu đen xuất hiện ở vùng lưng, cho dù nam hay nữ cũng có cuộc sống sung túc, gai phúc đầy nhà, có nhiều ruộng vườn, gia súc, có gia tài lớn.

Trí nhân đăng giã chí (nốt ruồi chí nhân đăng giả)

Vị bối cốt bài trí chí tam, vô luận nam nữ giai thị hiền,

Trí tuệ linh lung thông mẫn sĩ, văn chương tinh hoa thắng Khổng Nhan,

Dung hội quán thông kim cổ sử, thanh vân hữu lộ khả đạt thiên,

Bất tư bất cẩu chính minh trực, phù lão huề ấu nhân tâm điền,

Lạc thiện hảo thi chu tế quẫn, đạo đức cảm hóa hương khu gian,

Vi nhân dũng cảm hựu quả đoán, kiến cơ hành sự cảm cử tiên,

Bất úy nan lai bất úy khổ, trí nhân dũng bị siêu nhân tiền.

Ý nghĩa của bài ca quyết:

Những người có ba nốt ruồi mọc thẳng hàng ở vùng trên của xương sống, bất kể là nam hay nữ đều là thông minh tài trí, giỏi văn chương, hiểu biết nhiều, có nhiều cơ hội tiến đến thành công. Là người chính trực, thẳng thắn, kính trên nhường dứới, hiểu đạo lý, thích dùng lý lẽ để cảm hóa người khác.

Nguồn: Chơi Phong Thủy
Not ruoi tren lung not ruoi moc o tren lung