Xem nốt ruồi giàu sang phú quý ở vùng giữa của đùi

Thứ ba , 09/06/2015, 08:08 GMT+7
     

1: Đức Đình, 2: Thúc Thủ, 3: Đức Đình, 4: Thúc Thủ  

Phúc nhân phúc địa chí (nốt ruồi phúc nhân phúc địa)

Thượng thoái trung gian chí hậu biên, phúc nhân phúc địa canh minh tiên,

Vô luận nam nữ hoặc hồng hắc, đại cát đại lợi bất khả ngôn,

Thiên xuất thiên nhập đức vi linh, lý nhân vi mỹ tại kỳ gian,

Đông phương chi vinh canh phát vượng, nam định phú quý tại mục tiền,

Tây hữu quán bào mãn thân quải, bắc cư danh lợi canh vưu thiêm,

Nội ngoại vô ưu gia môn thái, nhân khẩu bình an vạn sự toàn.

Y lộc phong dinh nhỉ tôn năng, thiên thời chú định phú quần hiền.

Ý nghĩa của bài ca quyết:

Thông qua các nốt ruồi ở vùng giữa của đùi có thể thấy được phúc đức của người đó. Dù là nam hay nữ, nốt ruồi màu đỏ hay màu đen thì những sự an lành cũng sẽ đến với họ, và cho dù họ đến ở nơi nào thì cái đức vẫn là yếu tố để họ đối xử với hàng xóm láng giềng. Tài lộc hộ mệnh, trên dưới bình an, suốt đời được hưởng vinh hoa phú quý, không phải lo về cái ăn, cái mặc.

Nguồn: Chơi Phong Thủy
Not ruoi o chan not ruoi o dui not ruoi o giua dui