Xem bói nốt ruồi ở sau lưng ngay đốt xương sống

Thứ tư , 06/05/2015, 22:29 GMT+7
     

Not ruoi sau lung, not ruoi moc sau lung

Kỳ tài kỳ thuật chí (nốt ruồi kỳ tài kỳ thuật)

Chí sinh quy vĩ thuật đại tài, vô luận nam nữ lạc tâm hoài,

Bách hàng bách nghệ tiên tri giả, ôn cố tự nhiên khả tri lai,

Bác học trung ngoại văn học sử, như cổ hàm kim mãn phúc đới,

Năng văn năng võ định đại chí, hân thiên yết địa chí đại khai,

Năng trình hoằng khao khoa giáp đệ, quân nhi ổn bộ đan trì đài,

Phú quý hiền sĩ tình hoài sướng, văn bút cao nhân tha nan giai,

Long hổ bảng trung tri danh sĩ, phụng hoàng đài thượng quý tiền bài.

(Chú thích: Quy cốt tức là đốt cuối cùng của xương sống).

Ý nghĩa của bài ca quyết:

Người nào có nốt ruồi mọc ở vùng xương sống thì dù là nam hay nữ cũng có tinh thần lạc quan yêu đời, học rộng hiểu nhiều, giỏi cả văn lẫn võ, có chí lớn, được ghi danh vào hàng ngũ những người nổi tiếng, có tương lai tươi sáng.

Nguồn: Chơi Phong Thủy
Xem bot not ruoi sau lung not ruoi sau lung dan ong not ruoi sau lung phu nu