Ngày giờ xuất hành

Người xưa rất quan tâm đến cái sự thành hay không khi ra khỏi nhà để giải quyết công việc. Do vậy họ đã xây dựng nên...