Tốn sơn Càn hướng (310.5 – 319.5) / Tỵ sơn Hợi hướng (325.5 – 334.5)

Thứ hai , 19/01/2015, 20:53 GMT+7
     

Phân tích trạch vận

Nhà tọa ở Tốn sơn Càn hướng và Tỵ sơn Hợi hướng ở Bát vận là cách cục Vượng sơn vượng hướng, nên sử dụng hình cục tọa mãn triều không. Tức phương hướng có dòng nước tú lệ hoặc có dòng nước phân 3 nhánh, minh đường. Tọa sơn có đỉnh núi cao đẹp, chủ về nhân đinh và tiền tài đều vượng. Nhưng cục này sơn tính cung Càn là Lục bạch, cung Càn phạm phục ngâm. Phương này không nên có núi cao đè, đường cửa hẹp, nếu không đàn ông lớn tuổi dễ gặp vấn đề về sức khỏe, con đường trí tuệ kém phát triển. Ngoài ra, hướng sao sinh khí Cửu tử nhập tù, Cửu vận tài vận suy thoái.

Phong thuy bep an, phong thuy dat bep, phong thuy cho bep, nha bep theo phong thuy

Nếu phương hướng có dòng nước trong vắt thì có thể bổ cứu phần nào, có thể giúp đón cát tránh hung.

Cửa nhà ở cung Càn, Tốn đinh và tài đều vượng. Mở ở cung Đoài, Khảm, Khôn, Ly, Chấn, Cấn chủ về bại tài bất lợi cho người phụ nữ. Năm Tuất, Hợi, Thìn, Tỵ thêm nhân đinh sẽ cát lợi. Những năm còn lại đều không nên thêm nhân khẩu.

Cung Khảm: Tứ lục, Nhị hắc bay đến là tổ hợp sao suy tử. Phương này nên bằng phẳng tầm nhìn rộng, không thấy hình sát sơn thủy, chủ hao tổn nhân đinh, suy bại tiền tài. Cung Ly: sơn tinh tam bích, hướng tinh Ngũ hoàng bay đến, Ngũ hoàng là Thái cực, đế tinh tuy có khí hung sát nhưng nếu phương vị này có dòng nước phát sáng, có thể giải tai ách hướng tinh Cửu tử nhập tù. Nếu phương này thấy núi, trong nhà có giặc cướp, dễ mắc bệnh gan, mật, tim, não, huyết quản.

Cung Chấn: song tinh Nhị hắc và Cửu tử bay đến. Cửu tử là sao sinh khí. Phương này có đỉnh núi hình thế tú lệ chủ về vượng nhân đinh. Nếu gặp dòng nước chủ về ngu muội, trí tuệ kém phát triển, trạch vận thoái tài.

Cung Đoài: sơn tinh Ngũ hoàng, hướng tinh Thất xích bay đến, Thất xích là thoái khí tinh, Ngũ hoàng là sát tinh. Phương này nên bằng phẳng tầm nhìn rộng, gặp núi và nước chủ về nhân đinh và tiền tài suy bại, dễ bị họa bất ngờ.

Cung Khôn: Nhất bạch, Tam bích bay đến, Nhất bạch là sao sinh khí. Phương này có núi cao đẹp, chủ về vượng nhân đinh. Nếu có dòng nước mang sát khí, đích tôn lưu lạc không về, người nhà có bệnh gan, mật, thận, tử cung.

Hướng phong thủy phòng bếp

Phong thuy bep an, phong thuy dat bep, phong thuy cho bep, nha bep theo phong thuy

Hướng phong thủy phòng bếp nên đặt ở cung Đông Nam, Chính Đông, Tây Nam.

Nguồn: Lý Cư Minh
Phong thuy bep an phong thuy dat bep phong thuy cho bep nha bep theo phong thuy